• PORADENSTVÍ A ASISTENCE PŘI KONSOLIDACI

PORADENSTVÍ A ASISTENCE PŘI KONSOLIDACI

 

MÁTE POCIT, ŽE …

 • interní zpracování konsolidace účetní závěrky či reportingu pro mateřskou společnost je pro Vás z hlediska nákladů neefektivní, protože se sestavuje pouze jednou nebo několikrát ročně?
 • při konsolidaci dochází k vysokému přetížení Vašich zaměstnanců a narušení běžných procesů?
 • hrozí riziko nedodržení požadovaných termínů či vzniku chyby?
 • konsolidační procesy nejsou optimálně nastaveny?

 

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Vzhledem k  dlouhodobým zkušenostem s auditem a sestavováním konsolidovaných účetních závěrek je náš specializovaný tým připraven od vás převzít starosti související s konsolidacemi a dodat vám hotový výstup v požadované kvalitě a termínech. Kromě komplexního sestavení konsolidované účetní závěrky jsme připraveni vám poskytnout naše znalosti a praktické zkušenosti formou individuální podpory spočívající v zodpovězení dílčích dotazů či výpomoci s jednotlivými procesy.
 

PŘÍKLADY NABÍZENÝCH SLUŽEB:

 • Kompletně sestavíme konsolidovanou účetní závěrku (CZ GAAP, IFRS, US GAAP).
 • Připravíme reporting pro mateřskou společnost.
 • Pomůžeme vám se zpracováním podkladů pro konsolidaci.
 • Navrhneme konsolidační balíček, který bude šitý na míru vaší společnosti.
 • Sestavíme převodový můstek mezi výkazy sestavenými podle Českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP).
 • Nastavíme či zhodnotíme interní konsolidační směrnice.
 • Rádi vám zodpovíme individuální dotazy a poskytneme tzv. hot-line poradenství.
 • Oceníme nabývaný podnik v rámci podnikové kombinace.
 • Proškolíme vaše zaměstnance.