Audit individuálních a konsolidovaných závěrek

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek

Náš přístup k auditorským službám je založen na rozsáhlé metodologii auditu, která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České Republiky. Detailní postup při poskytování auditorských služeb je upraven v BDO Audit Manuálu.

Naši zaměstnanci mají vysokou odbornost získanou z dlouholeté praxe, dokáží rovněž pomoci s identifikací slabin a neefektivností ve vnitřním kontrolním systému, odhalit rizika podvodů, případně jiná obchodní rizika.

Všechny společnosti mezinárodní sítě BDO používají při svých zakázkách stejnou metodiku a postupy. Tím je pro klienta zajištěna vysoká kvalita prováděných služeb a srovnatelnost výstupů jednotlivých společností po celém světě.

  • Statutární audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle legislativy platné v ČR
  • Audit finančních výkazů připravených v souladu s IFRS, US GAAP a HGB
  • Audit mezitímních účetních výkazů
  • Ověřování výročních zpráv a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • Ověřování konsolidačních balíčků pro společnosti

 

Hlavní kontaktní osoby