This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Audit individuálních a konsolidovaných závěrek

Audit individuálních a konsolidovaných závěrek

Náš přístup k auditorským službám je založen na rozsáhlé metodologii auditu, která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České Republiky. Detailní postup při poskytování auditorských služeb je upraven v BDO Audit Manuálu.

Naši zaměstnanci mají vysokou odbornost získanou z dlouholeté praxe, dokáží rovněž pomoci s identifikací slabin a neefektivností ve vnitřním kontrolním systému, odhalit rizika podvodů, případně jiná obchodní rizika.

Všechny společnosti mezinárodní sítě BDO používají při svých zakázkách stejnou metodiku a postupy. Tím je pro klienta zajištěna vysoká kvalita prováděných služeb a srovnatelnost výstupů jednotlivých společností po celém světě.

  • Statutární audit individuálních a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle legislativy platné v ČR
  • Audit finančních výkazů připravených v souladu s IFRS, US GAAP a HGB
  • Audit mezitímních účetních výkazů
  • Ověřování výročních zpráv a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
  • Ověřování konsolidačních balíčků pro společnosti