arrow_upward

Fondy EU

BDO v ČR má rozsáhlé zkušenosti s komplexním poradenstvím v oblasti poskytování dotací z fondů Evropské unie a České republiky pro orgány veřejné správy i pro příjemce dotací.

Orgánům veřejné správy nabízíme pomoc při přípravě metodiky poskytování dotací. Provádíme systémové audity procesů a pravidel čerpání dotací z hlediska efektivnosti a souladu s legislativou. Dále pro poskytovatele dotací můžeme provést hodnocení obdržených žádostí nebo nezávislý audit grantového schématu či programu.

Pro žadatele a příjemce dotací poskytujeme tyto služby: 

  • posouzení možnosti získat dotaci 
  • příprava kompletní žádosti o dotaci 
  • administrace projektu 
  • nezávislý audit projektu

Hlavní kontaktní osoby