This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Fondy EU

Fondy EU

BDO v ČR má rozsáhlé zkušenosti s komplexním poradenstvím v oblasti poskytování dotací z fondů Evropské unie a České republiky pro orgány veřejné správy i pro příjemce dotací.

Orgánům veřejné správy nabízíme pomoc při přípravě metodiky poskytování dotací. Provádíme systémové audity procesů a pravidel čerpání dotací z hlediska efektivnosti a souladu s legislativou. Dále pro poskytovatele dotací můžeme provést hodnocení obdržených žádostí nebo nezávislý audit grantového schématu či programu.

Pro žadatele a příjemce dotací poskytujeme tyto služby: 

  • posouzení možnosti získat dotaci 
  • příprava kompletní žádosti o dotaci 
  • administrace projektu 
  • nezávislý audit projektu