• Rogue Access Points

ROGUE ACCESS POINTS

Bezdrátový firebox můžete nakonfigurovat tak, aby detekoval nepovolené bezdrátové přístupové body, které pracují ve stejném dosahu jako vaše bezdrátová síť.

Nežádoucí přístupový bod je jakýkoli bezdrátový přístupový bod v dosahu vaší sítě, který není rozpoznán jako autorizovaný přístupový bod nebo není nakonfigurován jako výjimka ve vašem bezdrátovém nasazení. Neautorizovaný přístupový bod může být neautorizovaný přístupový bod, který někdo uvnitř vaší organizace připojil k síti bez souhlasu. Tyto přístupové body představují bezpečnostní riziko pro vaši bezdrátovou i kabelovou síť, pokud nemají povoleny správné bezpečnostní funkce. Nepoctivý přístupový bod může být také přístupový bod mimo vaši bezdrátovou síť, který je v dosahu vaší sítě. Patří sem i podvodné přístupové body typu Honeypot nebo Evil Twin, které se vydávají za legitimní přístupové body tím, že vysílají stejný název SSID sítě jako vaše autorizované přístupové body.

Když v bezdrátovém zařízení Firebox povolíte detekci nepoctivých přístupových bodů , bezdrátové rádio v zařízení prohledává bezdrátové kanály, aby identifikovalo neznámé bezdrátové přístupové body. Skenování můžete nakonfigurovat tak, aby probíhalo nepřetržitě, nebo aby probíhalo v naplánovaném intervalu a denní době.