Článek:

Monitoring vybrané legislativy: září 2022

13.09.2022

Lukáš Voráček |
Petr Linx, Senior Manager |

Připravovaná legislativa

VLÁDA ČR

Ivan Bartoš zahájil reorganizaci digitalizace státní správy. Expertní centrum bude udávat technologický směr a zlepší kulturu řízení digitalizace

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš předložil vládě návrh zákona o vzniku Digitální a informační agentury (DIA). Cílem Agentury je např. zpřístupnit obyvatelstvu předvyplněné formuláře daňových přiznání či žádostí o dávky, které značně sníží jejich administrativní náklady. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ivan-bartos-zahajil-reorganizaci-digitalizace-statni-spravy--expertni-centrum-bude-udavat-technologicky-smer-a-zlepsi-kulturu-rizeni-digitalizace-198317/

Zástupci vlády prodiskutovali se členy Národní ekonomické rady vlády, jak řešit dopady energetické krize

Představeny byly dva materiály, zatím v pracovní verzi, které jsou vstupem pro vládu pro další diskusi a inspiraci. Prvním ze dvou představených materiálů je „Balíček opatření na zmírnění dopadů energetické chudoby“, který mimo jiné navrhuje převést slevu na poplatníka do daňového bonusu u zaměstnanců s nejnižšími příjmy a dále byl představen materiál týkající se daně z mimořádných příjmů/zisků.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zastupci-vlady-prodiskutovali-se-cleny-narodni-ekonomicke-rady-vlady--jak-resit-dopady-energeticke-krize-198534/

Vláda schválila konkrétní podobu tzv. úsporného tarifu, průměrná pomoc bude ve výši 15 000 Kč

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-konkretni-podobu-tzv--usporneho-tarifu--prumerna-pomoc-bude-ve-vysi-15-000-kc-198490/

 

INFORMACE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

Ministerstvo financí ČR

Finanční zpravodaj číslo 11/2022 – Pokyn č. GFŘ – D – 56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2022/financni-zpravodaj-cislo-11-2022-48400

Ekonomika projde kvůli válce mírnou recesí, průměrná inflace letos dosáhne 16,2 %

Ministerstvo financí vydalo srpnovou makroekonomickou predikci, která bude sloužit jako východisko pro státní rozpočet pro rok 2023. Scénář predikce posoudí dne 30. srpna Výbor pro rozpočtové prognózy.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/ekonomika-projde-kvuli-valce-mirnou-rece-48515/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/milostive-leto-ii-zacina-1-zari-2022

Vláda upravila ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Vládní návrh zákona přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o uspokojení dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do pracovní platební neschopnosti.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-upravila-ochranu-zamestnancu-pri-platebni-neschopnosti-zamestnavatele

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPO na energetické úspory ve firmách připravilo až 10 miliard korun. Podnikatelé mohou čerpat podporu z OP TAK

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-na-energeticke-uspory-ve-firmach-pripravilo-az-10-miliard-korun--podnikatele-mohou-cerpat-podporu-z-op-tak--269320/

5,25 miliardy korun pro podnikatele. MPO z OP TAK podpoří projekty výzkumu, vývoje a inovací
MPO vyhlásilo první výzvy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé a střední podniky, ale částečně i velké podniky, je z fondů EU připraveno 5,25 miliardy korun. U výzev Aplikace, Inovace, Proof of Concept bude možné podávat žádosti od 1. září do 30. listopadu 2022, v případě výzvy Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví do 31. prosince 2023.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/5-25-miliardy-korun-pro-podnikatele--mpo-z-op-tak-podpori-projekty-vyzkumu--vyvoje-a-inovaci--269390/

 

Finanční správa

Vybrané dotazy a odpovědi k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/vybrane-dotazy-a-odpovedi-12082022

 

Česká správa sociálního zabezpečení a Kancelář zdravotního pojištění

Letos v pořadí již třetí valorizace zvýší důchody v průměru o 700 Kč

Všem vypláceným důchodům se v souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb. od zářijové splátky zvýší procentní výměra o 5,2 %. Důvodem v pořadí již třetí valorizace v tomto roce je vysoká inflace. Důchody se tak zvýší v průměru o 600 až 800 Kč.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/letos-v-poradi-jiz-treti-valorizace-zvysi-duchody-v-prumeru-o-sedm-set-kor-1

Evropská komise prověřuje dlouhodobé pojišťování cizinců v Česku

Loni totiž zákon o veřejném zdravotním pojištění prošel novelizací, podle které cizinci s dlouhodobým pobytem nad 90 dní musí být pojištěni jen u Pojišťovny VZP. Ta je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny. Komise se situací zabývá kvůli podezření z porušení hospodářské soutěže a základních evropských práv.

https://kancelarzp.cz/evropska-komise-proveruje-dlouhodobe-pojistovani-cizincu-v-cesku/

 

UPOZORNĚNÍ

Dne 1. února 2021 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 25/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jež upravuje některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. Podle § 18 zmíněného nařízení došlo k upřesnění formátu, ve kterém se podávají listiny, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku. Může se jednat o účetní závěrky nebo výroční zprávy. Tyto listiny se v souladu s nařízením podávají v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) s textovou vrstvou (dokument umožňuje strojové čtení; tj., lze označit určitou část textu a zkopírovat ji) nebo ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML). Zároveň podpis osoby, která listinu podepsala, lze na listině podané v elektronické podobě nahradit slovy „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“, které se uvedou u příjmení této osoby.