arrow_upward

BDO Euro-Trend

Společnost Euro-Trend se stala součásí BDO

OD HISTORIE K SOUČASNOSTI

Společnost Euro-Trend vznikla 19. ledna 1990, kdy byla založena jako výrobní družstvo, což byla v té době jediná možná forma soukromého podnikání více osob. Obchodní společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1994. Jejím zakladatelem byl Jiří Nekovář, který byl zároveň většinovým vlastníkem až do 14.2.2024, kdy se společnost stala součástí společnosti BDO Czech Republic s.r.o. a přejmenovala se na BDO Euro-Trend s.r.o.

V čele společnosti nadále zůstává Jiří Nekovář
Druhou jednatelkou společnosti se stala Monika Lodrová.
Společnost nadále sídlí na adrese: Senovážné náměstí 978/23, Praha 1 - Nové Město.


Ing. JIŘÍ NEKOVÁŘ, PhD.

Daňový poradce s pořadovým číslem 002 a certifikovaný poradce pro oblast výzkumu a vývoje. 

 • V roce 1993 stál u zrodu Komory daňových poradců ČR, v prvních 3 letech vykonával funkci viceprezidenta, v letech 1996 až 2011 pak působil jako její prezident
 • V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem a v letech 2013 a 2014 vykonával funkci prezidenta Confédération Fiscale Européenne (CFE)
 • V současnosti je členem Koordinačního výboru ministra financí pro daně a členem národní diskusní skupiny Ministerstva financí ČR pro daně
 • V roce 2010  byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde působil do roku 2013. Od roku 2011 působí jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
 • V období 2000 - 2006 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.
 • V období 2002 - 2021 byl předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ
 • Je předsedou správní rady VŠE, místopředsedou Správní rady VUT Brno a členem akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně  
 • Byl jmenován rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. Do roku 2019 vykonával funkci prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem a v současné době je členem jejího prezidia
 • V listopadu roku 2015 byl jmenován Honorary Tax Advisor of AOTCA. Je rovněž zakládajícím členem Global Tax Advisory Platform a v září 2020 byl zvolen do funkce Executive Board Director of CFE
 • Je předsedou výboru pro audit ČEPS, a.s. a Colt CZ Group SE


SLUŽBY

Společnost BDO Euro-Trend disponuje řadou zkušených daňových expertů, kteří se specializují na poskytování především těchto služeb:

 • průběžné daňové poradenství 
 • poradenství při sestavování daňových přiznání 
 • zpracování písemných odborných stanovisek 
 • daňové analýzy
 • vyloučení a posouzení rizik švarcsystému 
 • legislativní servis 


 • daňové poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
 • zdaňování příjmů z cenných papírů
 • daňová problematika nehmotného majetku a duševního vlastnictví
 • daňová problematika daně z přidané hodnoty
 • poskytování právní pomoci v oblasti daňového procesu při správě daní a poplatků
 • mezinárodní zdanění, zdaňování cizinců pracujících na území ČR

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY BDO

Hlavní kontaktní osoby