Novinky: únor 2023

Novinky: únor 2023

ETL GLOBAL NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2022

V soutěži Daňař a Daňová firma roku jsme získali titul ETL Global Největší poradenská firma roku 2022. Prvenství jsme získali z hlediska celkových tržeb i celkového počtu zaměstnanců. Zároveň jsme se umístili na 3. místě v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel v daních roku 2022. Ocenění převzal řídící partner Miroslav Jandečka, který neskrýval svou radost a zároveň vysvětlil, jak toto ocenění vnímá: "Jde sice jen o čísla, ta jsou ale zároveň ukazatelem toho, že svou práci děláme dobře a že naše strategie a firemní filosofie dává smysl. Výsledky jsou zásluhou všech našich partnerů, kteří investují významnou část zisku společnosti do růstu a rozvoje firmy, všech zaměstnanců a jejich odbornosti, tvrdé práce, loajality a sounáležitosti. Velké díky pak samozřejmě patří našim klientům, kteří s námi spolupracují
a dávají nám svou důvěru."

Blahopřejeme všem finalistům soutěže: poradenským společnostem, daňovým úřadům, poradcům a lektorům, kteří poskytují kvalifikované služby a podílejí se na rozvoji této profese. Poděkování také patří organizátorům a partnerům soutěže.

Přehled výsledků naleznete ZDE.


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2022

Na stránkách denik.cz právě vyšel 1. díl seriálu „DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2022“. V článku odpovídá Monika Lodrová na otázky týkající se podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a doplňuje je i o praktické příklady.

Celý článek naleznete ZDE


NOVÁ SMĚRNICE NIS2

V lednu 2023 nabyla účinnosti nová směrnice NIS2, která legislativně upravuje problematiku kybernetické bezpečnosti na úrovni EU. Změny, které směrnice přináší, jsou zásadní a budou mít dopad i na společnosti, které dosavadním regulacím nepodléhaly. NÚKIB (National Cyber and Information Security Agency) k tomuto úkolu přistoupil přípravou zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho vyhlášek. Necelý měsíc po oficiálním vydání směrnice NIS2 zpracoval první návrh zákona. Ten bude nyní na základě relevantních připomínek veřejnosti a v rámci standardního legislativního procesu procházet úpravami. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti by měl vstoupit v účinnost do data stanoveného směrnicí NIS2, tedy 17. října 2024. Připomínkový proces přípravy nové legislativy sledujeme a o vývoji vás budeme průběžně informovat.

Případné dotazy je připraven zodpovědět Libor ŠrámTomáš Kubíček nebo Martin Hořický.


PROTIÚSTAVNÍ UDĚLENÍ POKUTY

Jednu z pokut, kterou finanční správa udělovala u kontrolních hlášení, označil Nejvyšší správní soud za protiústavní. Odborníci se shodují, že podnikatelé, kteří v minulosti tuto sankci dostali, se mohou domáhat jejího vrácení.

Vít Křivánek k tomu doplňuje: "Daňový řád umožňuje každému, vůči komu bylo vydáno rozhodnutí v rozporu s právním předpisem, aby podal správci daně podnět k přezkumu takového rozhodnutí. Jediným limitem je čas. Zrušit nezákonné rozhodnutí o uložení pokuty za kontrolní hlášení lze pouze do 3 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Získat zpět pokuty staršího data bude více než obtížné."

Celý článek naleznete ZDE.


SOC2 REPORTING

SOC2 reporting je pro firmy, které poskytují služby v cloud prostředí, již běžným standardem, pokud chtějí být konkurenceschopné a důvěryhodné.
V současnosti se do popředí zájmu dostává i rozšířený report SOC 2+, který kromě pěti základních kritérií důvěryhodnosti (TSC - Trust Services Criteria) zohledňuje i regulační či specifické oborové rámce, jako je například NIST, ISO, GDPR, CSA či HITRUST...

Poskytovatelé služeb tak mohou pomocí jediného reportu splnit i další specifické požadavky svých klientů potřebné v jejich oboru podnikání,
a prokázat tak soulad se standardy a regulacemi.

Bližší informace vám poskytne Tomas Kubíček nebo Martin Hořický.

Podrobnosti k dispozici ZDE.


ZMĚNY V DANÍCH 2023

Jaké změny v oblasti DPH a daní z příjmů DPFO přinesl rok 2023 a jaký je jejich dopad na plátce daní? Hostem Dobrého rána České televize byl daňový poradce a advokát BDO Vít Křivánek.

Záznam rozhovoru naleznete ZDE.


DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ

Složitá situace posledních let nutí firmy, aby se bez ohledu na velikost
a sektor, ve kterém působí, zamyslely, jak svůj byznys zefektivnit, tj. posunout rychlost a kvalitu svých služeb vůči zákazníkům, partnerům
i dodavatelskému řetězci, ale i uspořit náklady a pracovní síly.

RPA přináší firmám obrovskou příležitost v oblasti finančního řízení a postupně prorůstá i do ostatních oblastí firemních procesů, jako je HR, obchod, výroba či logistika. Návratnost investic do těchto řešení bývá v řádu jednotek měsíců, maximálně roku.

Jaké činnosti softwarový robot vykonává? Jak by se měla firma na tento způsob automatizace vhodně připravit? Jaké zkušenosti jsme si odnesli
z realizovaných projektů? To se dozvíte v článku, jehož autorem je Tomáš Kubíček.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.


PODNIKATEL ROKU 2022

Nedávno jsme zde sdíleli podnikatelský příběh Marcela Klause a jeho firmy KLAUS Timber a. s.. Dnes bychom mu rádi co nejsrdečněji poblahopřáli k získání prestižního ocenění Podnikatel roku Plzeňského kraje, poděkovali mu za skvělou reprezentaci České republiky v prostředí mezinárodního obchodu a do budoucna mu pak popřáli mnoho štěstí a dalších úspěchů
v podnikání.

Děkujeme i kolegovi Ivan Kovář, že sleduje dění a že se s námi o úspěch svého klienta hned podělil.

Celý článek naleznete ZDE.