arrow_upward

Obchod a spotřební zboží

Obchod a spotřební zboží

Při obchodování dochází za úplatu nebo výměnou za zboží či služby k přechodu vlastnictví zboží nebo služeb z jedné osoby či subjektu na jiné. Distribuce výrobků probíhá prostřednictvím kanálů. Kanály jsou množinami nezávislých organizací (tzv. zprostředkovatelů), které umožňují, aby byl výrobek připraven ke spotřebě.

Trhy se spotřebním zbožím a maloobchodní trhy se potýkají s bezprecedentními změnami. Spotřebitelé mají větší nároky a jsou méně předvídatelní než kdy dřív. Úspěch dnes vyžaduje schopnost oslovit zákazníky prostřednictvím všech kanálů. K novým kanálům patří řešení v oblasti webové analýzy, e-zacílení (tzv. e-targeting) a e-obchodování. Naši odborníci mají roky zkušeností v tomto oboru, zaměřují se na aktuální a budoucí trendy a prochází odbornou přípravou vztahující se k tomuto odvětví. Tímto způsobem zajišťujeme, aby náš tým měl vždy ty nejaktuálnější informace a poskytoval nejlepší možnou podporu v souladu s potřebami Vaší firmy.

Hlavní kontaktní osoby