arrow_upward

Audit mzdových procesů

Změny vládní politiky a daňových sazeb, pevně stanovené termíny povinných hlášení, nejednotné formáty podkladů pro zpracování mezd. Cílem mzdového auditu je najít chyby a nesrovnalosti a poté učinit nápravná opatření, která povedou k odstranění zjištěných nedostatků a podpoře mzdového oddělení klienta.

Nabízíme kombinaci efektivně nastavených procesů a odborných znalostí v kombinaci s vhodnou cenovou nabídkou a možností ušetřit Váš drahocenný čas. Nabízíme Vám několik možností, které se mohou lišit v závislosti na Vašich individuálních potřebách. Záleží jen na Vás, jakou úroveň a rozsah služeb zvolíte:

 • Úvodní analýza Vaší současné personální & mzdové situace
  • v počáteční fázi projdeme všechny firemní směrnice, a další pracovně-právní dokumenty – pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy apod.
  • na jejich základě zvolíme konkrétní zaměření a hloubku auditu
 • Audit mzdových & personálních procesů
  • přezkoumáme proces přípravy a zpracování mezd, zaměříme se především na správné stanovení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, řádné daňové odpočty, solidární daň a další specifika platná pro kontrolované období
  • vybereme náhodný vzorek „rizikových“ výplatních pásek a ověříme správnost a přesnost výpočtu mezd vybraných osob, jejich soulad se mzdovými listy, výkazy práce, smlouvami a směrnicemi
  • v případě zájmu můžeme zkontrolovat i konzistenci a správnost formátu dat, která vstupují do mzdového systému
 • Závěrečná zpráva a prezentace zjištění, návrh změn
  • shrneme nedostatky a případná rizika současného systému zpracování mezd
  • navrhneme možnosti zlepšení popřípadě zefektivnění práce při zpracování mezd
  • k nejednoznačným případům, či případům sporným Vám můžeme vypracovat stanovisko, které můžete použít při případných kontrolách ze strany státních úřadů
 • Asistence s implementací navržených změn, personalizovaná školení
  • asistence zkušeného manažera při implementaci navržených změn a proškolení pracovníků
  • následný audit po implementaci změn zaměřený na rizikové oblasti
  • školení na míru na podměty od mzdové účtárny

Hlavní kontaktní osoby