Zpracování mezd a související agendy

Zpracování mezd a související agendy


Řádné, včasné, přesné a efektivní zpracování mzdového účetnictví je velice důležité pro Vás i pro Vaše zaměstnance. Zbavíme Vás starostí o sledování neustálých změn legislativy a dáme Vám jistotu optimálního řešení.


Základem mzdového účetnictví je zpracování měsíční a roční mzdové agendy, nástupu a výstupu zaměstnance. V BDO se soustředíme na následující složky mzdového účetnictví:


 • Převzetí zakázky
  • Založení a nastavení ve mzdovém systému automatizovaného zpracování
  • Napojení mzdového systému na stávající docházkový systém
  • Efektivní nastavení procesu výměny dokladů s využitím možností BDO Portál, Microsoft Flow,…
  • Nastavení převodového můstku na stávající účetní systém při respektování požadavků na potřeby reportingu společnosti (zakázkové, střediskové členění, apod.)


 • Měsíční zpracování mzdové agendy
  • zpracování mezd k výplatě, včetně přípravy převodních příkazů v elektronické podobě dle typu banky
  • zpracování statistických výkazů (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
 • Zaměstnanecká agenda
  • vyhotovování dokladů při ukončení PP, zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
  • zpracování hlášení pro účely sociálního a zdravotního pojištění, zastupování klienta u těchto institucí na základě plné moci
  • vystavování potvrzení o příjmech
  • kontrola daňových prohlášení, zpracování ročního zúčtování daní
  • výpočet srážek ze mzdy
 • Zpracování zákonné dokumentace a komunikace s úřady
  • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  • zpracování vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za zaměstnavatele
  • výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením a výpočet odvodu
  • hlášení a likvidace pracovních úrazů
  • komunikace s exekutorskými úřady a soudy

Personální, mzdové poradenství

 • Obecné mzdové a daňové poradenství
  • poradenství pro mzdové účetní/personalisty klientů, jejich průběžná podpora
  • kontrola mzdové a personální agendy s následnou pomocí při odstranění nedostatků
 • Zaměstnanecká mobilita
  • správné nastavení a optimalizace zaměstnávání zahraničních osob, statutárních orgánů, jejich zdanění a sociálního zabezpečení
  • optimalizace a outsorcing procesu výpočtu / vyplácení cestovních náhrad
 • Personální / mzdový reporting
  • návrh a implementace reportingu v prostředí Microsoft Power BI
  • vedení personální agendy
  • příprava pracovních smluv


Hlavní kontaktní osoby