arrow_upward

Digitalizace

Digitalizace

Firmy jsou dnes zahlceny celou řadou rutinních, často se opakujících činností a procesů. Často k tomu spotřebovávají cenné (a nákladné) lidské zdroje, kterým pak nezbývá čas na koncepční práci s vyšší přidanou hodnotou.

Dnešní nástroje v oblasti automatizace a robotizace firemních procesů Vás dokážou této rutiny zbavit, zrychlit a zlevnit procesy jakož i snížit jejich chybovost. Ať již jde o HR, finance, nákup, logistiku, controlling nebo třeba péči o zákazníky, tak všude jsme schopni vám rychle pomoci na cestě ve Vaší digitální transformaci. Důležité je uvědomění, že hlavním nositelem změn musí být lidé z businessu a IT jim má pouze umožnit a usnadnit hledání správných cest s využitím moderních technologií. Rychlost, agilita, rychlá návratnost, to jsou hlavní mantry těchto projektů.

Digitalizace v BDO

Náš tým proto vždy spolupracuje s klíčovými osobami ve firmě a od počátku spolupráce se zamýšlíme především nad celkovou strategií firmy a očekávánými přínosy. Jedině tak každému klientovi umožníme využít přesně tu oblast, která je pro danou situaci nejvhodnější a zároveň minimálně naruší chod stávajících systémů...a to s návratností vložených investic v řádu měsíců.

 • Pokročilá digitalizace a vytěžování papírových dokumentů
 • Softwarová robotizace firemních procesů (RPA)
 • Automatizace firemních procesů (digitalizace formulářů, procesní workflow)
 • Využití umělé inteligence (AI)
 • Mobilní aplikace a webové stránky
 • Zaručený e-mail
 • Softwarová řešení
Firmy jsou dnes zahlceny celou řadou rutinních, často se opakujících činností a procesů. Často k tomu spotřebovávají cenné (a nákladné) lidské zdroje, kterým pak nezbývá čas na koncepční práci s vyšší přidanou hodnotou.

Dnešní nástroje v oblasti automatizace a robotizace firemních procesů Vás dokážou této rutiny zbavit, zrychlit a zlevnit procesy jakož i snížit jejich chybovost. Ať již jde o HR, finance, nákup, logistiku, controlling nebo třeba péči o zákazníky, tak všude jsme schopni vám rychle pomoci na cestě ve Vaší digitální transformaci. 

Důležité je uvědomění, že hlavním nositelem změn musí být lidé z businessu a IT jim má pouze umožnit a usnadnit hledání správných cest s využitím moderních technologií. 

Rychlost, agilita, rychlá návratnost, to jsou hlavní mantry těchto projektů.


Digitalizace v BDO


Náš tým proto vždy spolupracuje s klíčovými osobami ve firmě a od počátku spolupráce se zamýšlíme především nad celkovou strategií firmy a očekávánými přínosy. Jedině tak každému klientovi umožníme využít přesně tu oblast, která je pro danou situaci nejvhodnější a zároveň minimálně naruší chod stávajících systémů...a to s návratností vložených investic v řádu měsíců.

 • Pokročilá digitalizace a vytěžování papírových dokumentů
 • Softwarová robotizace firemních procesů (RPA)
 • Automatizace firemních procesů (digitalizace formulářů, procesní workflow)
 • Využití umělé inteligence (AI)
 • Mobilní aplikace a webové stránky
 • Zaručený e-mail
 • Softwarová řešení

Digitalizace - služby

Vědci se mýlili, když varovali, že roboti nahradí lidi. Dnešní roboti jsou našimi novými nejlepšími přáteli. Automatizují manuální, opakující se úkoly, čímž uvolňují lidským pracovníkům místo, aby se mohli nejen věnovat strategickým úkolům vyšší úrovně, ale také dříve odejít z kanceláře. Výsledek? Méně chyb, větší úspora nákladů a více volného času.

V BDO víme, jak může robotizace a automatizace posílit vaše zaměstnance. Pomůžeme vám zavést inteligentní automatizaci tam, kde bude mít největší dopad - v manuálních a opakujících se procesech souvisejících se správou dat i mimo ni - a zároveň poskytneme podporu lidem, kteří data používají k lepšímu obchodnímu rozhodování. S našimi konzultanty a zdroji pro automatizaci robotických procesů můžete nasadit roboty, kteří usnadní život té nejdůležitější části vaší organizace: lidem.

Kam vás může pokročilá automatizace dovést:

 • Od neefektivity nákladů k jejich optimalizaci.
 • Od promarněného času k ušetřenému času. 
 • Od ztrát produktivity ke zvýšení produktivity.
 • Od lidských chyb ke 100% přesnosti.

Ve světě podnikání se slova "narušit, inovovat a transformovat" stala novou normou. Pro společnosti, které se chtějí prosadit, je nyní digitální transformace cestou k vytváření příjmů a nových hodnot, zvyšování ziskovosti a zlepšování udržení zaměstnanců a zákazníků. Může také pomoci odstranit složitosti, rizika a překážky v oblasti IT a umožnit organizacím splnit vyvíjející se požadavky podnikání.

Přesto se většině společností nedaří cíle digitální transformace, které se týkají přímého dopadu na podnikání a provoz, jen splnit, natož překročit. Otázkou je, jak dosáhnout tohoto potenciálu, kdy budete možnost využívat všech výhod spojených s řešení digitální transformace v rámci reality současného fiskálního roku.

BDO pomáhá středním firmám vyvíjet a realizovat praktické a finančně odpovědné strategie digitální transformace. Klientům radíme a vedeme je k tomu, aby digitální transformaci dotáhli do konce a mohli si nově představit způsob, jakým podnikají, a následně jej realizovat - maximalizovat hodnotu s minimálním narušením stávající infrastruktury. Náš tým se skládá ze zkušených oborových specialistů i praktických digitálních architektů, kteří spolupracují s klienty na vytyčení řady postupných pokroků zasazených do digitální transformační vize efektivnějšího a konkurenceschopnějšího podniku.

Inovace nás posouvají dál, přináší výhody jak jednotlivcům, tak firmám nebo i celé společnosti. Jak ale zajistit, abyste mezi mnoha návrhy poznali ten správný inovační nápad? Jak z něj navrhnout, otestovat a poté přivést na trh nový produkt či službu?

Řízení inovací je systematická podpora inovací ve firmách - součástí naší podpory je analýza inovačních nápadů, následný návrh, plánování a příprava, a v neposlední řadě testování a řízení celého inovačního procesu.

Chcete inovovat, ale nevíte jak?
Inovace je nejistý proces. Je obtížné tuto nejistotu zahrnout, inovace musí mít z definice jasný směr. Je nutné vytvořit prostředí, kde je prostor pro to, aby se věci děly náhodně. Obraťte se na některého z našich specialistů a nechte si poradit od našich odborníků.

Jsou chvíle, kdy majitel či vrcholové vedení firmy musí posoudit její strategické možnosti. 

Stále více činností se dnes přesouvá on-line a stále více se stírají hranice reálného a virtuálního světa. Partneři, dodavatelé, zákazníci ale i zaměstnanci stále méně vnímají rozdíl mezi tradičním, reálným a digitálním světem. Naši zkušení seniorní odborníci jsou připravení vám pomoci se změnou celkového „mind-setu“ celé firmy a v přípravě strategie, která za využití nástrojů a technik digitální transformace připraví vaší firmu na požadavky digitální ekonomiky.

Technologie pro digitální transformaci

Využití moderních technologií otevírá nové možnosti a způsoby rozvoje podnikání v každodenním provozu nebo ve fázi vztahů se zákazníky. Cloudové a mobilní technologie, RPA (robotická automatizace procesů), IoT, Ai a strojové učení - to jsou technologie, které významně změnily moderní podnikatelské prostředí a staly se pro firmy nejrychlejším způsobem, jak získat konkurenční výhodu. Kontaktujte nás a nechte si poradit, jak tyto technologie využít.

Hlavní kontaktní osoby