arrow_upward

Analýza systému vedení účetnictví společnosti včetně projektu jeho optimalizace

BDO Audit kromě dalších druhů služeb nabízí rovněž provedení zakázky, jejíž konkrétní obsah bude vždy odpovídat požadavkům a podmínkám klienta:

Analýza systému vedení účetnictví společnosti včetně projektu jeho optimalizace

Cílem této zakázky je navrhnout optimalizaci systému vedení účetnictví tak, aby nejen vyhovoval všem legislativní požadavkům, ale aby zároveň poskytoval dostatek informací pro řízení společnosti a to s co nejnižší administrativní náročností a tím i nízkými náklady.


BDO Audit disponuje týmem zkušených účetních pracovníků, auditorů s osvědčením Komory auditorů ČR, absolventů ACCA a účetních expertů.

Tato služba je primárně určena pro menší a střední podniky, kde vedoucí pracovníci často svoji firmu řídí zcela jiným způsobem, nepoužívají nijak data, která jsou v účetním systému k dispozici. Tím ztrácí možnost velmi užitečně využít pro řízení své společnosti údaje, které tak jako tak musí dle platných předpisů vykazovat.

Jedním z našich cílů je proto navrhnout dle konkrétních podmínek a po dohodě s budoucími uživateli interní reporting, který jednoduchým způsobem zajistí informace pro řízení jak za společnost jako celek, tak případně za existující střediska, sledování rentability dle výrobků (zakázek, poskytovaných služeb atd.), porovnání plánovaných a skutečných výsledků a další. Samozřejmě navrhneme, v případě zjištěných nedostatků, způsob, jak zajistit shodu fungování systému s platnými předpisy.

Výsledkem naší práce bude zpráva, která informuje klienta jednak o vyhodnocení současného stavu a vedle toho, a to především, navrhne optimalizační opatření pro budoucnost.

Hlavní kontaktní osoby