arrow_upward

Řízení finančních rizik

V současném dynamicky se vyvíjejícím tržním prostředí je klíčovým faktorem úspěchu správné řízení finančních rizik, a to nejčastěji rizik úrokových a měnových. Rádi Vám poskytneme naše znalosti v kombinaci s praxí, získanou intenzivní spoluprácí v rámci naší celosvětové sítě společností BDO.

Úrokové riziko vyplývá z pohybu tržních úrokových sazeb. Při současných velkých výkyvech na finančních trzích je třeba toto riziko správně a včas rozpoznat a zvážit vstup do různých zajišťovacích transakcí, které dané riziko ekonomicky snižují.

Měnové riziko vzniká především z podílu podniku na zahraničním obchodu, realizace věcných nebo kapitálových investic v zahraničí, případně ze získávání dluhového financování v cizích měnách. Cílem řízení měnového rizika je dosažení rovnováhy mezi příjmy a výdaji, které nejsou denominovány v české koruně. Tohoto cíle lze dosáhnout především díky zajišťovacím transakcím s využitím finančních derivátů.

Co můžeme nabídnout:

  • Posouzení možností zajišťovacích transakcí a navržení vhodných řešení,
  • Zhodnocení souvisejících daňových dopadů,
  • Přípravu možných scénářů řešení do budoucnosti,
  • Pomoc při tvorbě vhodné obchodní strategie s cílem minimalizace měnového rizika,
  • Poradenskou činnost při výběru vhodných finančních instrumentů měnového trhu.

 

Hlavní kontaktní osoby