• Konsolidace, reporting

Konsolidace, reporting

  • Konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky
  • Nastavení účetnictví pro potřeby rychlého a efektivního reportingu
  • Návrh a implementace reportingu v prostředí Microsoft Power BI
  • Nastavení reportingu dle Vašich potřeb včetně úpravy do jiných účetních standardů (HB II, IFRS, US GAAP)
  • Komunikace se skupinovým auditorem