Účetní poradenství a outsourcing účetnictví

Účetní poradenství

Vyrostli jste v podnik, který potřebuje nastavit rozsáhlý reporting? Jste součástí mezinárodní sítě a musíte implementovat účetní systém dle pravidel mateřské firmy?

Poskytneme vám kompletní outsourcovanou službu spravovanou jedním specializovaným týmem a prokazatelnými zkušenostmi.

 • Účetní dozor („supervize“)
 • Rekonstrukce účetnictví předchozích období
 • Kapacitní podpora Vašeho účetního týmu (krátkodobá i dlouhodobá)
 • Převod na jiné účetní standardy (HB II, IFRS, US GAAP)
 • Nastavení efektivního oběhu dokladů, schvalovacích a vnitřních kontrolních procesů

Outsourcing účetnictví

Každodenní vedení „standardního“ účetnictví zahrnuje:

 • Založení, nastavení a každodenní vedení účetnictví v účetním systému našem nebo klienta
 • Členění účetnictví dle Vašich potřeb či potřeb mateřské společnosti
 • Zpracování měsíčních závěrek (závěrkové operace)
 • Příprava finančních výkazů a reportů pro mateřskou společnost
 • Sestavení roční účetní závěrky
 • Treasury a bankovní operace
 • Skladové hospodářství
 • Zpracování DPH (přiznání, kontrolní hlášení) včetně ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů
 • Příprava výkazů pro účely ČSÚ, ČNB a dalších
 • Kalkulace odhadu daně z příjmů právnických osob
 • Zpracování účetní závěrky, výroční zprávy
 • Pomoc při přípravě na audit společnosti a komunikace s auditorem
 • Úprava statutární účetní závěrky podle účetních standardů mateřské společnosti (IFRS, US GAAP, HB II, atd.)
 • Součinnost a zastupování při kontrolách příslušných institucí

Hlavní kontaktní osoby