arrow_upward

Daňové právo

Daňové právo

Dlouhodobě se ve své praxi zabýváme řešením daňových sporů. Chceme tím minimalizovat dopady na každodenní chod Vaší společnosti, stres a náklady. Jsme schopni kompletně převzít zastupování, abyste se mohli plně věnovat Vašim podnikatelským aktivitám. Zajistíme přípravu všech podání, a to v případě potřeby i před správními soudy. Rovněž podáme žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu, případně kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Zastoupíme Vás:

  • v rámci daňových kontrol, při místních šetřeních, nebo postupech k odstranění pochybností,
  • před správními soudy,
  • v řízeních o náhradě škody způsobené nezákonným postupem či rozhodnutím správních orgánů,
  • při vymáhání nároků souvisejících s chybným jednáním finančních úřadů (např. úrok ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH),

Daňově-právní posouzení je v dnešní době nedílnou součástí odpovědně provedené due diligence. Jsme pro Vás připraveni ověřit, že u Vašich chystaných projektů nehrozí doměrky daně vzniklé z minulosti.

Hlavní kontaktní osoby