Insolvence a restrukturalizace

Insolvence a restrukturalizace

Dostali jste se do složité situace a potřebujete vyřešit správné uspořádání majetkových vztahů? Máme zkušenosti s poradenstvím jak pro stranu dlužníka, tak věřitele. V oblasti insolvenčního práva nabízíme:

  • analýza právního postavení dlužníka/věřitele
  • příprava insolvenčních návrhů
  • podpora při přípravě a schválení reorganizačních plánů
  • komplexní zastupování v insolvenčních řízeních

Hlavní kontaktní osoby