Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Vždy se snažíme předcházet konfliktům a vyhýbat se sporům mezi Vámi a třetími stranami. Ne každá spolupráce však může fungovat, a pokud nelze urovnat spory na úrovni mimosoudních jednání, prosazujeme Vaše zájmy v příslušných oblastech obchodního práva a zastoupíme Vás i v soudním řízení. Nabízíme:

  • vyhodnocení Vaší pozice z právního pohledu a doporučení dalšího postupu
  • příprava žalob a vyjádření
  • zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech ve všech stupních řízení