Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních

Vždy se snažíme předcházet konfliktům a vyhýbat se sporům mezi vámi a třetími stranami. Ne každá spolupráce však může fungovat, a pokud nelze urovnat spory na úrovni mimosoudních jednání, prosazujeme vaše zájmy v příslušných oblastech obchodního práva a zastoupíme vás i v soudním řízení. Nabízíme:

  • vyhodnocení vaší pozice z právního pohledu a doporučení dalšího postupu
  • příprava žalob a vyjádření
  • zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech ve všech stupních řízení

Hlavní kontaktní osoby