Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovní právo je specifickou právní disciplínou – musí vycházet z platných právních předpisů a judikatury a přitom mít stále na paměti důležitost jednotlivých firemních kultur a vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pro naše klienty zajišťujeme:

  • poradenství pro zaměstnavatele
  • příprava pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády a další vnitřní předpisy)
  • podpora při kolektivním vyjednávání, komunikace s odborovými organizacemi
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci či vedoucími zaměstnanci/členy vedení

Hlavní kontaktní osoby