arrow_upward

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba je jedním z klíčových odvětví české ekonomiky, postavená na hluboké historii nejtradičnějšího oboru strojírenské výroby s kvalifikovanou pracovní silou. V různých podobách průmyslové výroby zaměstnává přes 40% obyvatel a reprezentuje 35% českého hospodářství. Skladba průmyslové výroby se vyvíjí, a přestože v posledních letech poklesl podíl strojírenské výroby, stále je nejdůležitějším průmyslovým odvětvím České republiky. Udržení tohoto postavení českého strojírenství a zachování konkurenceschopnosti v globální ekonomice klade vysoké nároky na management společností na získávání nových zakázek a řízení provozních nákladů.

Čeští výrobci mají celou řadu příležitostí, které jednotlivým podnikům a také celému odvětví umožňují získat konkurenční výhodu. Silnou stránkou českého výrobního odvětví zůstává skvělý servis, podporovaný rozsáhlým výzkumem a vývojem a inovacemi i využíváním nových a vznikajících technologií.

Oddělení společnosti BDO zaměřující se na výrobní odvětví poskytuje kompletní nabídku služeb firmám z celého spektra výrobního odvětví. Úzce spolupracujeme s klienty, abychom našli řešení problémů vyskytujících se v tomto odvětví, přičemž využíváme svých odborných znalostí ve všech oblastech, počínaje audity a daňovým poradenstvím a konče financováním a restrukturalizací podniku. 

 

Hlavní kontaktní osoby