Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.

Transferové (převodní) ceny

Převodní ceny jsou dnes zásadním tématem všech firem. Transakce v rámci skupin nadnárodních či lokálních společností významně ovlivňují výsledky a tím i daňové povinnosti jednotlivých subjektů. Jedná se o českou daňovou správou velmi sledovanou oblast. V případě, že převodní ceny jsou zdokumentované nedostatečně, může se kontrola stát velmi zdlouhavým a nepříjemným procesem, který může vyústit v doměření daně, penále či úrok z prodlení.

Navíc správné nastavení převodních cen není pouze daňovou otázkou – na jedné straně pomůže ochránit majetek vlastníka a zjednoduší toky v rámci skupiny – na straně druhé špatné nastavení může vést až k porušení péče rádného hospodáře a k neomezenému ručení jednatele.

Za závislé transakce nejsou považovány pouze transakce mezi spojenými osobami, ale i  tzv. „příkaz mateřské společnosti“, kterým je myšleno ovlivnění nezávislé transakce spojeným podnikem, tedy například:

 • rozhodnutí mateřské společnosti prodávat nezávislým odběratelům za mateřkou společností určené ceny,
 • rozhodnutí mateřské společnosti odebírat materiál pouze od mateřskou společností schválených nezávislých dodavatelů,

Daňová správa klade v současné době stále větší důraz na to, aby dokumentace byla zpracována pokud možno transakčním způsobem. To znamená, že každá významná transakce by měla být podrobena samostatnému testu na dodržení pravidel tržního odstupu.

Jak vám můžeme pomoci?

Připravíme dokumentaci převodních cen

1. Za pomoci databáze sestavíme srovnávací analýzu transakcí:

 • prodej meziproduktů či finálních výrobků
 • distribuce produktu ke konečnému zákazníkovi
 • poskytování manažerských služeb
 • poskytování služeb vědy a výzkumu
 • poskytování práva užívání nehmotného majetku (licence)

2. Provedeme expertní ocenění transakcí:

 • poskytnutí půjčky
 • poskytování záruk a jiných forem zajištění atd.
 • prodej či nájem nemovitého či movitého majetku
 • převod funkce

3. Zpracujeme žádost o vydání závazného posouzení nastavení převodních cen

4. Poskytneme odborné konzultace v daňových kontrolách

 

V rámci našeho poradenství v oblasti převodních cen Vám rádi pomůžeme nastavit Vaše transakce tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků z ekonomického i daňového pohledu. Následně Vám k převodním cenám zpracujeme kompletní dokumentaci či znalecký posudek, v kterém bude zvolené nastavení zachyceno a zdůvodněno. Výhodou  dokumentace převodních cen zpracované odborníkem, jako možného důkazního prostředku, je splnění zákonné povinnost prokázat tvrzení uvedená v příloze daňového přiznání týkající se transakcí spojenými osobami. Důkazní břemeno ohledně prokázání existence rozdílu v ceně sjednané mezi spojenými osobami od ceny, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za takovýchto okolností, zůstává na straně správce daně.