arrow_upward

Mezinárodní zdanění a daňové struktury

Mezinárodní zdanění a daňové struktury

Správné daňové nastavení Vaší firmy či skupiny je zásadní pro efektivní fungování. Vaše společnost dosahuje stabilního obratu a za dobu působení na českém trhu vykazujete nerozdělené zisky minulých let, jejichž výplatu z důvodu daňového zatížení odkládáte. V důsledku zvyšující se regulace máte špatně či rizikově nastavenou daňovou strukturu a potřebujete ji změnit.

Máte i pobočky v zahraničí a již těžko stíháte sledovat finanční toky mezi jednotlivými firmami nebo jaké daňové povinnosti se Vás týkají. Ať už podnikáte na lokální či mezinárodní úrovni, to, co právě teď potřebujete, je mít správně, efektivně a bezpečně nastavenou firemní strukturu.

Správně nastavená daňová struktura je velmi důležitá a může mít zásadní vliv jak na Vaše budoucí obchodní plány, tak na Vaše daňové povinnosti. Máme zkušenosti s desítkami projektů zahraničních expanzí, přeshraničních fúzí, strukturování rodinných mezinárodních holdingů a dalších transakcí. Sestavovali jsme řadu možností pro klienty z řad fyzických osob i firem. Naši odborníci v ČR i zahraničí jsou Vám k dispozici i po ukončení projektu. Nabytá znalost Vaší firmy a zkušenosti nám pak při dalších službách umožní podávat Vám relevantní návrhy na zlepšení.

Rádi pro vás zajistíme: 

 • návrh optimální daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
 • návrh a realizace daňově efektivních holdingových a finanční struktur
 • revize existujících strategií a struktur podnikání a doporučení úprav, díky nimž nebudete platit vyšší daně, než musíte
 • analýza dopadu mezinárodních iniciativ v oblasti daní (BEPS, ATAD) do fungování Vaší společnosti či skupiny
 • poradenství v oblasti mezinárodní fakturace za zboží či služby včetně poradenství při aplikaci srážkové daně

Příběhy úspěchů

 • Zabezpečení - Náš klient, česká společnost s českým vlastníkem zabývající se nákupem zboží v zahraničí a jeho výhradní distribucí v ČR, hledal vhodné řešení, které ochrání nabytý majetek a rodinu. V průběhu úspěšných let se totiž společnost živelně rozrostla o další entity na holdingovou skupinu. Některé entity ve skupině vlastnily nemovitosti, které pronajímaly jiným společnostem ve skupině a naopak. Správa nemovitostí byla rozdrobená a drahá.Provedli jsme analýzu celého profilu podnikání a rizikových oblastí. Navrhli jsme vyčlenění vybraných nemovitostí z jednotlivých entit ve skupině a jejich přesun do nově založeného svěřenského fondu včetně mezikroků, řešení pracovalo s alternativami štěpení, vkladů i prodejů.
  Během 6 měsíců jsme založili svěřenský fond a vyčlenili do něj vybraný nemovitý majetek. O nemovitosti je postaráno pod jednou střechou s významným ušetřením nákladů a s jistotou, že s nimi nikdo nebude moct svévolně nakládat. Klientovi jsme ochránili majetek ve výši cca 60 mil. Kč a zajistili mu klid, s tím, že jeho děti budou zabezpečené.
 • Expanze - Pro českou společnost, jejíž výrobní kapacita již nedostačovala poptávce, jsme zajistili daňové, právní a účetní řešení při zakládání výroby v zahraničí. Majitel firmy se rozhodl pro koupi podniku ve Francii, vybraný podnik byl v insolvenci a vyžadoval podmínku zachování stávajících pracovních míst.Připravili jsme strukturu transakce a její financování, navrhli způsob vypořádání vkladů mezi jednotlivými investory, implementovali jsme účetní procesy a postupy, připravili jsme účetní systém na reporting dat dle požadavků české mateřské společnosti, zajistili jsme vyslání českého vedení firmy, včetně nastavení jejich akcionářských smluv a problematiky sociálního a zdravotního pojištění.
  Výsledkem je úspěšná česko-francouzská joint venture spolupráce a klient, který zvažuje expanzi na další evropské trhy.
  Zaměstnancům klienta jsme ušetřili spoustu starostí s jejich pobytem v zahraničí a klientovi zajistili, že bude moci daňově efektivně repatriovat zisky ze zahraničí.
 • Úspora - Vlastník české výrobní společnosti provozující výrobu ve třech různých průmyslových halách po ČR, přičemž každá hala má mírně odlišnou specializaci, měl zájem část výroby prodat. Stávající situace ale byla pro potenciální nové vlastníky neatraktivní – přímý prodej části akcií by znamenal prodej části z každé výroby, prodej konkrétní průmyslové haly by představoval prodej obchodního závodu, což nebylo zájemci akceptováno.Po pečlivé analýze jsme navrhli reorganizaci společnosti a přeměnu na čtyři samostatné entity – tři výrobní a jednu centrální společnost zajišťující veškerou administrativu.
  Každá výroba funguje jako samostatná entita a pro potenciální zájemce lze snadno předvést oficiální finanční výsledky konkrétní výrobní oblasti a nabídnout k prodeji danou společnost snadným převodem akcií, aniž by zároveň byla prodávána část jiné výroby nebo administrativy.
  Klientovi jsme ušetřili 120 milionů korun a zároveň připravili firmu na prodej.


 • Mezigenerační přeshraniční výměna - Rodinný podnik z Německa již více než 25 let provázíme jejich podnikáním v České republice.

  25 let je dlouhá doba a během ní už jsme s klientem prožili řadu významných událostí, období velkých investic spojených s čerpáním slev z titulu investiční pobídky, daňové kontroly na obou stranách hranice, nastavování jednotného reportingu, nastavování pravidel převodních cen.

  Doposud největším projektem, který jsme s majitelem realizovali, byla mezigenerační výměna a zapojení německé transparentní entity GmbH and CoKG. Spolu s německými daňovými poradci jsme navrhli vlastnickou strukturu celé skupiny, včetně posouzení daňových a účetních dopadů. Spolu s právníky jsme také nastavili pravidla předání řízení firmy.

  Projekt jsme úspěšně dokončili a firma v obou zemích pokračuje dál. Aktuálně s vedením řešíme, jak se co nejlépe vypořádat se všemi dopady COVID-19.

Hlavní kontaktní osoby