arrow_upward

Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)

Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně)

DPH zaujímá v oblasti daní zvláštní postavení. Byla zavedena jako jednoduchá daň, ale ve skutečnosti může být neuvěřitelně složitá, v neposlední řadě proto, že se neustále vyvíjí. Každá legislativní změna se projeví téměř okamžitě. Stále platí, že nevědomost či nepřipravenost neomlouvá. Plátci si již zvykli reportovat mnoho údajů, avšak ještě není úplně rozšířena prevence a nastavení procesů (risk management), což může vést k velkým nepříjemnostem.

DPH je nejvýznamnější položkou státního rozpočtu na straně příjmů. Právě proto správné nastavení vykazování DPH a nastavení kontrolních mechanismů nejenže může přinést dodatečné úspory na nákladové stránce společnosti, ale především minimalizuje riziko doměrků při stále častějších kontrolách z finančního úřadu.

Nabízíme nastavení všech procesů ve vztahu k DPH, tj. od prověrky dosavadních postupů, přes nastavení optimálního vykazování DPH, až po implementaci kontrolních mechanismů (prevenci).

 

Mezi naše služby v oblasti DPH mimo jiné patří:

 • Analýza a nastavení optimálního vykazování systému DPH
 • Zpracování přiznání k DPH vč. souvisejících výkazů
 • Nastavení kontrolních mechanismů a prevence
 • Zastupování společnosti při kontrole
 • Přeshraniční transakce
 • Úspory na DPH ve zdravotnictví a pro obce či městské části
 • DPH u nemovitých věcí
 • Standardní i skupinová registrace k DPH v tuzemsku i zahraničí
 • Vrácení DPH z jiných členských států EU a Švýcarska, Norska a Makedonie
 • Mini One Stop Shop
 • Školení na míru

Hlavní kontaktní osoby