Evropský průzkum BDO: Zajištění pozice lídra v roce 2025 - Jak evropští podnikatelé reagují na změny na trhu, aby získali konkurenční výhodu

17.03.2020

Evropské podniky se nachází v obtížné makroekonomické situaci. Za posledních 5 let rostlo evropské hospodářství v průměru méně než 2 % ročně. Střednědobý výhled předpokládá mírný růst HDP v letech 2020 a 2021 jen 1,4 % ročně.

Jak ale budou podniky prosperovat a růst? Výzkum BDO ukazuje, že evropské podniky si stále stanovují ambiciózní plány růstu se zvýšeným zaměřením na transformaci.

BRUSEL, 10. února 2020: Síť BDO provedla výzkum mezi 215 lídry firem se sídlem v sedmi evropských zemích*. Ten ukázal, že evropské podniky mají významné plány růstu, a to i navzdory výzvám, které představuje okolní prostředí.

* Belgie, Dánsko, Německo, Itálie, Norsko, Španělsko a Spojené království

5 klíčových zjištění

Pět klíčových zjištění potvrzuje, že evropské podniky by měly být připraveny na neustálé změny, které jsou nyní součástí obchodního života.

 

CEO sítě BDO v regionu EMEA, Trond-Morten Lindberg, uvádí: „Očekává se, že vedoucí podniků budou řešit nové výzvy, jako jsou vznikající technologie, ale také budoucnost pracovní agendy, otázky životního prostředí a udržitelnost. S vyčerpáním přírodních zdrojů se neomezený meziroční hospodářský růst již nezdá být proveditelný, jak se původně předpokládalo. A zejména mladší generace - nové talenty zítřka - očekávají, že se program udržitelnosti firem stane jasnou součástí agendy představenstev firem.“

3 strategické oblasti investic k uvolnění růstu: talent, technologie a inovace

Vedoucí pracovníci si jsou vědomi potřeby udržet dynamičnost v podnikání a rychle reagovat na nové tržní příležitosti. Způsob, jakým podniky usilují o růst, jako takový se změnil a talent, technologie a inovace produktů jsou tři prioritní oblasti investic a transformace, které, jak tito lídři říkají, povedou k jejich budoucímu úspěchu.

Trond-Morten Lindberg pokračuje: „Pokud je talent prioritní oblastí investic, je naprosto nezbytné, abychom jasně porozuměli všem generačním rozdílům a tomu, co nová generace očekává od svých zaměstnavatelů, díky čemuž se každý zaměstnanec bez ohledu na svůj věk cítí zapojen. Zaměstnanci hledají účel a smysl své práce a zejména mladá generace bude chtít vidět zisky v efektivitě prostřednictvím digitalizace a technologie. Rovněž budou očekávat, že tyto zisky budou investovány do lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, do udržitelnosti a opatření v oblasti klimatu a do zajištění rovnosti.“

Příležitosti pro transformační změny

S cílem realizovat své ambiciózní plány na příštích pět let, očekávají firemní lídři, kteří se účastnili průzkumu, provedení transformačních změn svých obchodních procesů a interních funkcí. 54 % uvedlo, že v rámci jejich IT a technologických funkcí bude zapotřebí transformační změna. Oblasti významné změny jsou v souladu s jejich obchodními prioritami, jako je dosažení růstu pomocí digitalizace a inovace jejich produktů a služeb. Evropští vedoucí podniků uznávají, že podnikání jako obvykle již nebude vítěznou strategií k dosažení jejich agresivních růstových ambicí. Místo toho je zapotřebí skutečná změna, aby se přehodnotily vztahy se zákazníky, zaměstnavateli a dalšími externími partnery.

Odvážnému štěstí přeje

CEO sítě BDO v regionu EMEA Trond-Morten Lindberg dochází k závěru: „Aby bylo možné čelit mnoha dalším výzvám, musí se lídři odhodlat klást odvážné otázky a být připraven vytvořit kulturu, která povzbuzuje ostatní k tomu, aby kladli podobně odvážné otázky uvnitř i vně zasedací místnosti. Musí vědomě aktivovat různé skupiny zúčastněných stran. Musí přistupovat k mladší generaci a naslouchat jejich nezaujatým myšlenkám a návrhům. Vezmeme-li v úvahu nové nápady těchto prvních skutečných „digitálních domorodců“, nepochybně povede k zajímavým debatám a přinese k jednacímu stolu skutečnou přidanou hodnotu. “

Odpovědi z průzkumu vedly BDO k sestavení kontrolního seznamu 10 otázek, které by firemní lídři měli přezkoumat a projednat, aby posunuli své společnosti na správnou cestu k vedoucí pozici na trhu. Těchto 10 zásadních otázek je uvedeno na straně 21 zprávy.

Přečtěte si celé znění zprávy

 

 

Poznámka pro editory

Poskytování služeb v rámci mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO („síť BDO“) je koordinováno Brussels Worldwide Services BVBA, společností s ručením omezeným zapsanou v Belgii.

Každá z BDO International Limited (řídící subjekt sítě BDO), Brussels Worldwide Services BVBA a jednotlivých členských firem jsou samostatnými právnickými osobami a nenesou žádnou odpovědnost za jiné takové právnické osoby a jejich činy nebo opomenutí. Nic v úpravách nebo pravidlech sítě BDO nepředstavuje nebo nenaznačuje vztah s agenturou nebo partnerství mezi společnostmi BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA a/nebo jednotlivými členskými firmami sítě BDO.

BDO je obchodní název pro síť BDO a pro každou z členských firem BDO.

Příjmy z poplatků členských firem v síti BDO, včetně členů jejich exkluzivních aliancí, činily v roce 2019 celkem 9,6 miliard USD. Tyto účetní, daňové a poradenské firmy poskytují odborné služby prostřednictvím 88 120 odborníků z 1809 kanceláří ve 167 zemích.

BDO v České republice

BDO se zaměřuje na poskytování služeb veřejným i soukromým organizacím a osobám, jež za nimi stojí, a nabízí širokou škálu auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb. Na českém trhu BDO působí od roku 1991.

Se svými více než 400 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením u nás. Jedinečnost BDO spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu ke klientům z několika kanceláří napříč Českou republikou.

Kontakt pro média

Radek Václavík

 

Tel +420 724 176 864
email: [email protected]