Tax News:

Nejvyšší správní soud nově k podmínkám uplatnění zásahové žaloby

03 ledna 2018

V tomto vydání Tax News představujeme nedávný rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017 č. j. 1 Afs 58/2017-42, týkající se otázky uplatnění stížnosti a žádosti o prošetření způsobu jejího vyřízení dle ust. § 261 daňového řádu před podáním zásahové žaloby, v němž se Nejvyšší správní soud zásadně odchýlil od své dosavadní judikatury.