• Zvyšování výkonnosti podniku

Zvyšování výkonnosti podniku

Růstu a jiným změnám ve společnosti je třeba včas přizpůsobit vnitřní infrastrukturu, interní funkce i produktovou strategii. 

Obchod a marketing

 •  Analýza produktové strategie a očekávání zákazníka
 • Optimalizace a správa nabídkového procesu
 • Zhodnocení a optimalizace modelu cenotvorby
 • Řízení změn prodejních procesů (činnosti, organizační struktura, KPI)
 • Obchodní reporting
 • Vyhledávání strategických zákazníků
 • Projektové řízení implementace CRM systému
 • Interim management obchodu

Strategický nákup

 • Analýza nákupních výdajů a zhodnocení potenciálu úspor
 • Vyhledávání nových dodavatelů (hmotné dodávky, služby, IT dodávky) také v rámci mezinárodního trhu
 • Organizace nezávislých nákupních tendrů (přímý i nepřímý nákup)
 • Vyjednávání kontraktů s dodavateli
 • Strategické hodnocení dodavatelského řetězce
 • Řízení změn nákupních procesů (organizační struktura, KPI)
 • Řízení pracovního kapitálu, skladových zásob, plánování nákupu
 • Interim management nákupu
Aktuálně v BDO
Události
Zobrazit vše