Článek:

Finanční podpora státu v souvislosti s koronavirem COVID-19

20.04.2021

PODZIM 2020 - JARO 2021

Stav k 20. dubnu 2021, 11:00 (bude průběžně aktualizováno)
aktualizace níže budou aktualizovány kurzívou

PDF verze ke stažení zde Stav k  20. dubnu 2021, 11:00​ (bude průběžně aktualizováno)​

Vláda ČR na mimořádném jednání dne 14. října 2020 schválila několik programů, kterými chce podpořit podnikatele nejvíce zasažené novou vlnou protiepidemiologických opatření nemoci COVID-19. Řada programů navazuje na podporu z jara tohoto roku (Antivirus A, Covid III, apod.). Některé Vláda zavádí nově.

Antivirus A 

 • Platnost prodloužena do 31. 5. 2021
 • Příspěvek je možné čerpat na výdaje vzniklé za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
 • Vztahuje se na zaměstnavatele, jehož zaměstnanci se ocitli v karanténě či izolaci.
 • Stát uhradí těmto zaměstnavatelům 80 % mzdových nákladů na tyto zaměstnance
 • Maximální měsíční limit úhrady na jednoho zaměstnance je 39 000 Kč
 • Režim Antivirus A mohou zaměstnavatelé využít i v případě, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz – avšak je možné využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus.
 • Pokud byla na jaře 2020 uzavřena smlouva na čerpání programu Antivirus A, je automaticky prodloužena
 • Více o programu Antivirus A - zde

Antivirus Plus (Antivirus A Plus)

 • Platnost prodloužena do 31. 5. 2021
 • Příspěvek je možné čerpat na výdaje vzniklé za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020
 • Jedná se o program navazující na Antivirus A
 • Vztahuje se na zaměstnavatele, jehož zaměstnanci se ocitli na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz
 • Stát uhradí těmto zaměstnavatelům 100 % mzdových nákladů na tyto zaměstnance
 • Maximální měsíční limit úhrady na jednoho zaměstnance je 50 000 Kč
 • Čerpání příspěvku režimu Antivirus Plus může být omezeno v souvislosti s čerpání další podpory v rámci podmínky „DE MIINIMIS“ (COVID-nájemné, COVID-lázně…).
 • Režim Antivirus A a Antivirus Plus lze možné vzájemně kombinovat, a to i v jednotlivých měsících, i u jednotlivých zaměstnanců.
 • Více o programu Antivirus Plus - zde

Antivirus B 

 • Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do 31. 5. 2021 
 • Antivirus B se vztahuje na zaměstnavatele, jehož zaměstnanci se ocitli na překážce v práci, z důvodů omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků služeb) nebo z důvodu omezení odbytu výrobků či omezení poptávky po službách zaměstnavatele
 • Stát uhradí těmto zaměstnavatelům 60 % mzdových nákladů na tyto zaměstnance
 • Maximální měsíční limit úhrady na jednoho zaměstnance je 29 000 Kč
 • Pokud byla na jaře 2020 uzavřena smlouva na čerpání programu Antivirus B, je automaticky prodloužena
 • Více o programu Antivirus B - zde

Program COVID

 • Vláda ČR rozhodla o pokračování dotačního programu COVID. Rozšířila stávající podporu o další odvětví zasažené nuceným uzavřením provozů. Dále jsou uvedeny otevřené dotační programy.
 • Covid - 2021​
  • Připravovaný plošný kompenzační program
  • Přijímání žádosti od 12. dubna 2021 od 9:00 hod. do 31. května 2021 do 16:00 hod
  • Na výzvu je alokováno 6 mld. Kč
  • Příspěvek je možné žádat za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021
  • Podpora ve výši 500 Kč na den násobená přepočteným počtem zaměstnanců
  • Podpora je určena subjektům, kterým v lednu, únoru a březnu 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019  nebo 2020 klesly tržby alespoň o 50 %. Výjimku budou mít OSVČ, které začaly podnikat po prvním dni srovnávacího období.
  • podporu COVID - 2021 nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ, programem COVID – Nepokryté náklady a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru. Výjimku bude tvořit program Antivirus.
  • Zdrojem financování jsou fondy EU, čerpání příspěvku je omezeno v souvislosti s čerpání další podpory v rámci podmínky „DE MINIMIS“
  • Více informací zde
 • COVID – Nepokryté náklady​
  • Přijímání žádosti od 19. dubna 2021 do 19. července 2021
  • Příspěvek je možné žádat za období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021
  • Na výzvu je alokováno 6 mld. Kč
  • Výše podpory bude činit až 60 % nepokrytých fixních nákladů, limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun
  • Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu, únoru a březnu 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2020 alespoň o 50 % a zároveň vykázání ztráty dle upraveného výsledku zisku a ztráty v souladu s výzvou dotačního programu
  • Úprava výkazu zisku a ztráty probíhá z velké části dle zákona o dani z příjmů. Pro zjištění výše ztráty je účetní výsledek upraven o daňové odpisy, dotace, které jsou přijaty nebo je o ně požádáno, rezervy a opravné položky pouze do výše daňově uznatelných nákladů a další
  • Program nebude možné kombinovat s programem COVID – 2021
  • Zdrojem financování jsou fondy EU, čerpání příspěvku je omezeno v souvislosti s čerpání další podpory v rámci podmínky „DE MINIMIS“
  • Více informací zde

 

UKONČOVANÉ A UKONČENÉ PROGRAMY

 • COVID – Kultura III
  • Jedná se o třetí výzvu
  • Rozhodné období od 1. února do 30. dubna 2021
  • Podávání žádostí od 15. února do 30. dubna 2021
  • Zaměřeno na pro osoby samostatně výdělečně činné v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19
  • Jednorázová podpora v maximální výši 60 000 Kč
  • Více o podpoře COVID – kultura zde.
 • COVID – Nájemné​ III
  • Nárok na příspěvek na nájemné mají všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb v provozovně, kterým bylo na základě přijatých vládních opatření zakázáno nebo výrazně omezeno podnikání. To znamená všichni kromě výslovně vyjmenovaných výjimek, které i za současného stavu omezit či zcela zavřít své provozovny nemusí. Patří mezi ně např.:
   • prodejny potravin a pohonných hmot,
   • lékárny a drogerie,
   • prádelny, čistírny,
   • servisy vozidel,
   • květinářství, zahrádkářství, galanterie
   • prodejny domácích potřeb a železářství 
   • čerpací stanice
   • farmářské trhy a další.
  • Podmínkou je i pokles tržeb o 50%
  • Výše podpory činí 50 procent z celkového nájemného za období červenec až září 2020
  • Podpora nebude podmíněna povinným snížením nájemného pronajímatelem (jak tomu bylo doposud)
  • Dotace bude proplacena zpětně po uhrazení částky nájemného pronajímateli.
  • Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce
  • Stát vyčlenil na podporu nájemného 1,2 mld. Kč
  • Více o podpoře COVID – Nájemné zde. Rozšíření obsahu Usnesení na další subjekty je k dispozici zde.
 • COVID – Podpora cestovního ruchu​
  • Opět se jedná o zcela nový dotační program.
  • Podpora směřuje na
   • cestovní kanceláře,
   • cestovní agentury,
   • průvodce.
  • U cestovních kanceláří se výše podpory procentuálně odvíjí od plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na rok 2020.
  • Podpora cestovních agentur je odvislá od počtu zájezdů zrušených z důvodu pandemie. Tyto zájezdy musely být zakoupeny v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020.
  • Opatření myslí i na zrušené lázeňské pobyty.
  • Vláda podpoří tuto oblast 500 mil. Kč
  • Více o podpoře COVID – Podpora cestovního ruchu zde.
 • COVID – Ubytování II​

  • Připravovaný program navazuje na program Covid – Ubytování
  • Plánované období podpory: 22. 10. 2020 – 22. 1. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)
  • Příjem žádostí od 8. února do 31. března 2021
  • Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření na pokoj žádat o státní dotaci.
  • Dotace je navržena ve výši 100 Kč – 200 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení.
  • Více o podpoře COVID – Ubytování II zde.
 • COVID – Gastro – Uzavřené provozovny​

  • Jedná se o zcela nový dotační program určený pro subjekty, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR museli omezit činnost nebo úplně zavřít.
  • Období, na které se podpora vztahu: 9. 10. až 10. 1 2021
  • Výše náhrady je 400 Kč za pracovníka nebo spolupracujícího živnostníka na den, po který byla činnost omezena
  • Podmínka poklesu tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020)
  • Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
  • Čerpání příspěvku může být omezeno v souvislosti s čerpání další podpory v rámci podmínky „DE MIINIMIS“ (COVID-nájemné, COVID-lázně, Antivirus A Plus…).
  • Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport.
  • Více o podpoře COVID Gastro zde
    
 • COVID – SPORT III Lyžařská střediska​
  • Nový dotační program na úhradu provozních nákladů
  • Rozhodné období je od 27.12.2020 do 22.1.2021
  • Příjem žádostí je možný od 15. února 2021 do 18. března 2021
  • Výše dotace v závislosti na přepravního zařízení od 210 Kč do 530 Kč zajedno místo a den
  • Maximální výše podpory je 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony.
  • Čerpání programu může být omezeno v souvislosti s čerpání další podpory v rámci podmínky „DE MINIMIS“ (COVID-nájemné, COVID-lázně…).
  • Více o podpoře SPORT III Lyžařská střediska zde
 • COVID – Veletrhy/kongresy

  • Nový dotační program schválen Vládou ČR 8.2.2021
  • Rozhodné období 1. března až 31. října 2020
  • Plánovaná podpora pro podnikatele ve veletržním, eventovém a kongresovém průmyslu
  • Výše podpory 40 % - 60 % nepokrytých nákladů
  • Podmínkou je pokles obratu alespoň o 30 % v důsledku protiepidemických nařízení vlády za období březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019
  • Na program je vyčleněno 600 milionu Kč
  • Výše podpory bude snížena o jiné podporyjako COVID nájemné nebo COVID Kultura
 • Agricovid potravinářství​ 2. výzva

  • Bude vyhlášena druhá výzva
  • O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
  • rozhodné období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021
  • Příjem žádostí od 15. března 2021
  • Podmínkou je pokles příjmů o více než 25 % za rozhodné období
  • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
  • Výše podpory se snižuje o podporu z dalších programů jako je Antivirus, Covid-Nájemné, Kompenzační bonus a další
  • Více o podpoře Agricovid potravinářství zde
    
 • Prodloužení programu COVID III
  • Program umožní rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem komerčními bankami. Nově tedy bude možné podpořit i investiční úvěry podnikatelů. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka.
  • Objem státní záruky umožni podpořit poskytnutí až 495 mld. Kč prostředků potřebných pro důležité segmenty ekonomiky.
  • Parametry v případě malých a středních firem (méně než 250 zaměstnanců):
   • ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 10 %,
   • plnění ze záruky v jednotlivém případě omezeno částkou 45 mil. Kč, neboť program je parametricky nastaven na úvěry do 50 mil. Kč (90 % limit krytí odpovídá absolutní částce 45 mil. Kč).
  • Parametry podnikatelů zaměstnávajících 250 - 500 zaměstnanců:
   • ručení poskytováno v maximálním rozsahu 80 % poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 20 %,
   • plnění ze záruky omezeno částkou 40 mil. Kč (80 % z 50 mil. Kč.).
  • Živnostníci a firmy s až 500 zaměstnanci mohou podávat žádosti o půjčky již od konce května.
  • Více o podpoře COVID III zde.
 • COVID Záruka CK

  • Nový záruční program realizující Českomoravské záruční a rozvojová banka, a.s. 
  • Určeno pro malé a střední cestovní kanceláře a agentury
  • Účelem je pomoci sjednat zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku

   míra ručení:75% z požadované spoluúčasti CK do 30% limitu pojistného plněnímax. do výše 4 mil. Kč25% požadované spoluúčasti

  • Více informací zde
 • Záruka COVID Sport

  • Nový záruční program včetně finančního příspěvku k úrokům z úvěru realizující Českomoravské záruční a rozvojová banka, a.s. 
  • Zaměřuje se k řešení aktuálních problémů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a malých a středních podnikatelů (MSP) působících ve sportovním
   • způsobilé výdaje: provozní náklady
   • míra ručení: až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěry
   • výše zaručovaného úvěru: do 15 mil. Kč
   • délka ruční: do 3 let
   • K záruce bude možné poskytnout finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru.
  • Více informací zde

Antivirus C

 • Antivirus C byl spuštěn na období tří měsíců (červen, červenec, srpen) a nebyl prodloužen.

COVID – BUS 

 • Jedná se o zcela nový dotační program
 • Zaměřuje se na podporu v nepravidelné autobusové dopravě:
  • zájezdy,
  • doprava dětí na tábory a školy v přírodě, apod.
 • Výše příspěvku se odvíjí od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší příspěvek)
  a kapacity autobusu
 • Více o podpoře COVID – BUS zde.

COVID – Sport II 

 • Vláda podpoří i profesionální sport. O dotaci budou moci žádat:
  • sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží,
  • pořadatelé sportovních akcí.
 • Vláda podpoří tuto oblast 500 mil. Kč
 • Vice o podpoře COVID – Sport II zde.

 

Jaro 2020 (Stav k 2. červenci 2020)

PDF verze ke stažení zde Stav k 2. červenci 2020, 16:00​ (bude průběžně aktualizováno)​

Dotační programy na podporu firem a organizací v boji proti COVID-19:

 

Kolik mohu získat?

Na co mohu prostředky použít?

Od kdy mohu podat žádost?

Autor

Antivirus

Až 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů

Osobní náklady

6. dubna 2020

 

Vladimír Veleba

COVID III Až 50 mil. Kč Provozní výdaje 19. května 2020

COVID Plus

Až 2 mld.Kč

Program záruk pro komerční banky za úvěry poskytované velkým firmám

5. května 2020

Czech Rise Up

Až 5 mil. Kč

Podpora vývoje nových řešení proti COVID-19

2. dubna 2020

Stanislav Klika
Ondřej Šnejdar

Country for the Future – Inovace do praxe (COVID)

Až 25 mil. Kč

Inovace v souvislosti s COVID-19

3. dubna 2020

Technologie COVID19

Až 20 mil. Kč

Podpora výroby zdravotnických prostředků

4. května 2020

Inovační vouchery COVID

Až 1 mil. Kč

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

17. dubna 2020

 

1. Plánovaná podpora

Plán - přislíbený bilion korun

Vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun.

Krizový daňový balíček

Vláda projednala a schválila „Krizový daňový balíček“, který obsahuje následující:

 • novelu zákona o daních z příjmu, která zakotvuje možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback. Vznikne-li ztráta za rok 2020, mělo by ji být možné uplatnit a odečíst zpětně od základu daně v roce 2019 a v roce 2018 (samozřejmě za předpokladu, že v roce 2019 nebo 2018 byl zisk). Loss carryback by mělo být možné uplatnit už již za zdaňovací období do 30. 6. 2020,
 • změnu daně z přidané hodnoty, kde se z 15 na 10 procent snižuje DPH u ubytování, dále ze vstupného na kulturní a sportovní akce, lyžařské vleky, provoz saun, lázní, různých wellness center,
 • snížení o cca 25 procent daně silniční u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny,
 • změnu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí,  umožňující obcím rozhodnout také o případném osvobození od daně a
 • novelu zákona o spotřebních daních, kde se zkracuje lhůta pro vrácení takzvané zelené nafty z 60 na 40 dnů.

2. Schválená podpora

Náhrada mezd zaměstnancům v uzavřených provozech (Program Antivirus MPSV - Ochrana zaměstnanosti)

Vláda na svých jednáních dne 19., 23. a 31. března schválila několik opatření na ochranu zaměstnanosti, jehož cílem je ochránit firmy s uzavřeným provozem, ale také další firmy, na které dolehly dopady vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19 nepřímo. Stát je připraven prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky na mzdy zaměstnanců. Toto opatření by mělo pomoci zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a mělo by zabránit nadměrnému propouštění.

Zaměstnavatel bude moci žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Metodika cílené podpory zaměstnanosti z programu Antivirus byla vládou schválena 31. března. Očekáváme, že podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny nejpozději 6. dubna, kdy má být program oficiálně spuštěn. Žádosti se budou podávat výhradně elektronicky.

Program Antivirus MPSV (prodloužen do konce srpna):

 • Program A pro případ nuceného omezení provozu a karantény zaměstnanců: Zaměstnavatelům bude vyplácena kompenzace ve výši 80% z vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů (tj. ze superhrubé mzdy) v případě, že zaměstnanci byla nařízena karanténa (zaměstnanec pobírá 60% průměrného redukovaného výdělku) nebo došlo k uzavření provozu nařízením vlády (zaměstnanec pobírá 100% průměrného výdělku). Maximální příspěvek na zaměstnance bude 39 000 Kč.
 • Program B pro případ souvisejících hospodářských potíží: Zaměstnavatelům bude vyplácena kompenzace ve výši 60% z vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů (tj. ze superhrubé mzdy) v případě, že jsou překážka na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (dle druhu překážky zaměstnanec pobírá 60-100% průměrného výdělku). Maximální příspěvek na zaměstnance bude 29 000 Kč.
 • Program C: Podpora pro malé a střední firmy do 50 zaměstnanců, které stále fungují a vyplácí 100% mezd zaměstnancům i v těchto ztížených podmínkách. Týká se odpuštění odvodů na sociální zabezpečení za zaměstnavatele (24,8 %). Účast v Antiviru C bude vyloučena čerpáním Antiviru B. Maximální výše do částky 1,5 násobku průměrné mzdy, a to za měsíce červen, červenec a srpen. Podmínkou je udržení 90 procentní zaměstnanosti (v porovnání se stavem k 31. březnu 2020) a 90 procentního udržení objemu mezd (v porovnání se stavem k březnu 2020).

Základní podmínky pro podporu z programu antivirus jsou následující:

 • pro firmy v podnikové sféře,
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
 • firma striktně dodržuje zákoník práce,
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď a
 • firma musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Více informací najdete v článku Nároky zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem.

Vláda dále schválila několik dalších úlev pro podnikatele, které by měli vylepšit jejich cash flow. Jedná se především o:

 • plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020, tj. možnost efektivně podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a zaplatit daň až na konci června 2020,
 • prominutí červnové zálohy na daň z příjmu právnických osob a
 • zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů právnických osob za rok 2020, kterou bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Toto opatření tak pocítí podnikatelé až na počátku příštího roku.

Detailnější informace najdete v článku Daňové úlevy v souvislosti s koronavirem.

Schválená podpora ČMRZB

Program COVID III

Program COVID III na podporu podnikatelů (včetně Prahy) byl schválen vládou. V jeho rámci bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank a podnikatelé budou jednat pouze se svojí bankou. Na program bude alokováno 150 mld. Kč, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 mld. Kč a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanc

1. Co je program COVID III?

 • Záruka ČMZRB za provozní úvěry od komerčních bank
 • Do výše 90% z jistiny zaručovaného úvěru poskytnuté komerční bankou u podniků do 250 zaměstnanců
 • Do výše 80% z jistiny zaručovaného úvěru poskytnuté komerční bankou u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč
 • Doba ručení (a pravděpodobně také doba poskytnutí úvěru) bude tři roky

2. Pro koho je program COVID III určen?

 • Pro živnostníky a podnikatele zaměstnávající maximálně 500 zaměstnanců
 • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.
 • Pro žadatele, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření

3. Jak požádat?

 • Žadatelé mohou již nyní žádat ve svých komerčních bankách
 • Bude pouze jednokolové schvalování (úvěr nepodléhá ani souhlasu ani kontrole ČMZRB)

Podpora pro větší společnosti přes EGAP – Záruka COVID PLUS

Ministerstvo financí (MF) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím společnosti EGAP připravilo program záruk pro komerční banky za úvěry poskytnuté velkým firmám. Celková výše záruk je uvažována v objemu 150 miliard korun.

1. Jaké jsou rámcové parametry programu Záruka COVID PLUS?

 • pro velké firmy s počtem zaměstnanců vyšším než 250 lidí,
 • podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent (počítají se i výrobní dodávky pro jiného exportéra),
 • nebude určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v oblasti dopravy, ubytování, cestovního ruchu a hazardu,
 • záruky na komerční úvěry od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč (max. 25% ročního obratu firmy),
 • provozní úvěry na 3 roky,
 • investiční úvěry na 5 let a
 • záruky budou poskytnuty maximálně do výše 80% komerčního úvěru.

2. Jak požádat?

 • ​Poskytnutí garancí s EGAPem vyřizuje úvěrující banka a nikoli firma. Je to banka, která se prostřednictvím online formuláře obrací na EGAP s žádostí o záruku za pohledávku.
 • Přijímání žádostí o garanci probíhá online. 
 • Banky mohou žádosti podávat od 5. května. 

Podpora České exportní banky (ČEB)

ČEB ve spolupráci s exportní pojišťovnou EGAP nabízí finanční produkty a služby za zvýhodněných podmínek (bez ohledu na velikost firmy), které podpoří vývoz českého zboží do zahraničí:

 • Předexportní financování – prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje a vybavení nebo pokrytí mzdových nákladů.
 • Financování zahraničního odběratele – úvěr pro zahraniční odběratele tuzemských firem na financování nákupu výrobků tuzemských firem.
 • Odkup pohledávek, který umožní snížit objem pohledávek a zvýší peněžní prostředky firmy.
 • Bankovní záruky.

Pomoc pro malé společnosti s ručením omezeným

Vláda schválila podporu pro společníky malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky a rodinné firmy s více společníky za předpokladu, že jsou v přímém příbuzenském stavu (manžel, partner, rodiče nebo děti). Podmínkou je obrat za předchozí rok ve výši minimálně 180 tis. Kč. Podpora je navrhována jako podpora společníků za období od 12. března do 8. června. Společníci vyplní jednoduchou žádost a čestné prohlášení jako u „Pětadvacítky“. Získají tak nárok na 500 Kč za den, tj. na 44 500 Kč za dané období. Podpora je koncipována jako podpora jednotlivců, což znamená, že nebude poskytnuta někomu, kdo již čerpá „Pětadvacítku“ nebo je na něj čerpán Antivirus.

Podpora rodinných firem

Rodinné firmy mohou žádat u ČMZRB o zvýhodněné financování na svůj další rozvoj nebo o záruku, jež jim usnadní prodej či převod svých podniků novým vlastníkům. Podporu pro rodinné firmy připravila ČMZRB ve spolupráci s MPO.

COVID – Nájemné

Vláda rozhodla o podpoře pro podnikatele platící komerční nájem, kterým bude platit až polovinu nájmu. Podpora se vztahuje na firmy, které byly kvůli vládním opatřením nuceny omezit provoz, avšak musely platit komerční nájem. Týká se podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením jak zcela uzavřené, tak těch, které prodávaly přes výdejní okénko nebo e-shop. Stát zaplatí 50% nájemného za 2. čtvrtletí s tím, že nájemce zaplatí 20% a je podmíněn 30% snížením nájmu pronajímatelem. Pokud pronajímatel nepřistoupí na 30% slevu, stát na nájemné nepřispěje. Pro získání příspěvku na nájemné bude nutné prokázat snížení nájmu, a to především nájemní smlouvou a jejím dodatkem, kde se pronajímatel zaváže slevit 30%, a dále prokázat výši nájmů za předchozí měsíce (např. bankovními výpisy). Maximální výše podpory byla schválena na úrovni 10 mil. Kč. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu www.mpo.cz.

Odklad plateb sociálního pojištění

Zaměstnavatelé si mohou až do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za tři měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd tak budou odvádět pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Firmy tak díky odložení pojistného mohou získat relativně levný zdroj peněz. V důsledku odložení plateb sociálního pojištění dojde k navýšení platby odloženého pojistného o necelá 4 % p. a.

Odklad splátek

Byla schválena možnost pozastavení splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na 3 měsíce nebo 6 měsíců. Podnikatelům fyzickým osobám se odkládá splátka jak jistiny, tak úroku. Právnickým osobám se odkládá pouze splácení jistiny, úroky musí platit. Z hlediska firem vnímáme tento krok pozitivně, neboť toto opatření podpoří likviditu firem.

Odklad nájmů nebo podnájmů

Firmy, které musely kvůli opatřením v kontextu s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou moci využít možnosti odkladu nájemného a pronajímatel jim nebude moci dát v ochranné lhůtě výpověď pouze z důvodu nezaplacení nájmu. Ochranná lhůta začala běžet zpětně od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav, a potrvá do 31. prosince 2020. V tomto opatření se jedná o odklad nájmů, jejichž prodlení v placení nastalo v rozhodné době tj. od 12. března do 30. června 2020. Předmětem odkladu nejsou platby za služby. Opatření se týká podnikatelských subjektů obecně.

Ochrana cestovních kanceláří

Cestovní kanceláře mohou odložit vrácení peněz za zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba.

Cestovní kancelář bude mít povinnost zákazníkovi po dobu ochranné doby nabídnout bez doplatku rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář bude povinna uhradit zákazníkovi veškeré platby za původní zájezd.

Balíček opatření na podporu dopravy

Dopravcům nákladní kamionové dopravy odloží platby za mýto i silniční daň. Také se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem.

Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce

Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování.

Programy Technologie COVID 19, Czech Rise Up a Czech Rise Up 2.0

Chytrá opatření proti COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze.

V rámci programu Technologie COVID 19 mohou podnikatelé žádat o 50% dotaci na nákup strojů a zařízení, které potřebuji pro zahájení výroby. Minimální výše dotace je 250 tisíc Kč, maximální 20 milionů Kč. Projekty bude možné realizovat do konce roku 2020. Podpora bude ve formě dotace s tím, že bude možné uplatnit výdaje vzniklé od 1. února 2020. Žádosti bude možné podávat od 4. května do 5. června 2020.

Balíček na obnovu kultury
Z vládní rozpočtové rezervy se uvolní 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Peníze se využijí například na zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, podporu regionální kultury a další nezávislé umělecké subjekty.
Změny insolvenčního zákona

Na podpis Prezidenta čeká návrh zákona, který mění insolvenční zákon. Nový právní předpis odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku v důsledku mimořádné situace, až do uplynutí šesti měsíců od ukončení platnosti mimořádných opatření vlády. Nemělo by rovněž přihlížet k věřitelskému návrhu, který bude podán do 31. srpna 2020.

Nouzový balíček MZV pro české firmy

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.

Nouzový balíček zahrnuje následujících pět oblastí:

1) praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;

2) asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;

3) hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;

4) pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;

5) využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Služby CzechTrade zdarma

Až do odvolání poskytuje CzechTrade zdarma své služby firmám postiženým COVID-19.

Zdroj: ČTK, ČMZRB, investicniweb.cz, MZV, MPSV, MPO

Dotace pro zmírnění následků COVID-19

Dotačních a kompenzačních programů a balíčků se v posledních dnech vyrojilo značné množství a nemusí být snadné se v nich orientovat. Připravili jsme proto přehled dostupných dotačních programů (které budeme průběžně aktualizovat a doplňovat) se základními informacemi, včetně parametrů a podmínek. Většina dotačních programů je zatím ve fázi přípravy, ale jejich spuštění se předpokládá v nejbližších dnech.

Czech Rise Up

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě analýzy potřeb, která proběhla v rámci širokého online průzkumu mezi podnikateli, vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID‑19.

Co je program Czech Rise Up

Jedná se o program, který má podporovat rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekce označované jako COVID-19, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této krize.

Co lze v rámci programu získat

V rámci programu Czech Rise Up můžete žádat o podporu až do výše 5 mil. Kč na:

 • pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků;
 • mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby a vývoje;
 • rychlé financování pro technologická a zcela nová inovativní řešení.

Kdo může v rámci tohoto programu čerpat

Tento program je určen pro malé, střední podniky a velké podniky.

Kolik lze v rámci programu čerpat

Vzhledem k tomu, že podpora je poskytována formou de minimis, maximální výše podpory na jeden projekt činí až 5 mil. Kč, respektive ekvivalent 200 tis. EUR. Míra podpory je v rozmezí 50 – 90 % způsobilých výdajů dle aktivity.

Jaké jsou podmínky programu

Projekt, na který se dotační program vztahuje:

 • by měl mít rychlý, pozitivní efekt v boji proti COVID-19 a následným dopadům.

Jak žádat o podporu

O podporu lze od 2. dubna 2020 žádat u Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím oficiálního formuláře dostupného na webových stránkách MPO a následným odesláním žádosti prostřednictvím datové schránky. V rámci formuláře je nutné vyplnit základní identifikační údaje žadatele, popis projektu, a to včetně plánovaných nákladů. Na webových stránkách MPO je také podrobný návod k vyplnění formuláře žádosti.

Country for the Future – Inovace do praxe (COVID)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2.dubna 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Co je program Country for the Future

Jedná se o program, který je určen k zavedení nově vyvinutého či inovovaného produktu do výroby a následně na trh. Obsahem podporovaných projektů pak mohou být inovace postupů, tedy procesy výroby nebo poskytování služby, organizační inovace, vyšší využívání ICT v podnikání apod, které mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti COVID-19, nebo jejím následkům a prevenci.

Co lze v rámci programu získat

V rámci programu Country for the Future můžete žádat o podporu ve výši 1 mil. Kč až 25 mil. Kč na:

 • osobní náklady;
 • náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku;
 • další provozní náklady;
 • náklady na služby;
 • doplňkové náklady.

Kdo může v rámci tohoto programu čerpat

Tento program je určen pro malé a střední podniky.

Kolik lze v rámci programu čerpat

V programu lze čerpat až 25 mil. Kč na jeden projekt a míra podpory na projekt může dostáhnout až 100 % způsobilých výdajů. Pro rok 2020 je v programu vyčleněno celkem 120 mil Kč. Pro celou dobu řešení projektů je pak vyčleněno celkem 300 mil. Kč.

Jaké jsou podmínky programu

Projekt, na který se dotační program vztahuje:

 • musí naplnit cíle programu;
 • musí být v souladu se zaměřením projektu včetně stanovených věcných priorit;
 • musí být realizován na území ČR;
 • musí být zahájen v období od 4.4.2020 do 1.9.2020 a
 • může trvat maximálně 36 měsíců.

Jak žádat o podporu

O podporu lze od 3. dubna 2020 žádat u Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím oficiálního formuláře dostupného na webových stránkách MPO a následným odesláním žádosti prostřednictvím datové schránky. V rámci žádosti je nutné vyplnit základní identifikační údaje žadatele, popis projektu, a to včetně plánovaných nákladů a očekávaných přínosů. Na webových stránkách MPO je také podrobný návod k vyplnění formuláře žádosti. formuláře je nutné vyplnit základní identifikační údaje žadatele, popis projektu, a to včetně plánovaných nákladů. Povinnými přílohami jsou návrh projektu dle zadávací dokumentace a životopis řešitele.

Jednotlivé návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska plnění podmínek veřejné soutěže. Pro určení pořadí projektů bude rozhodující hodnocení radou podprogramu na poklad minimálně dvou nezávislých oponentních posudků na základě stanovených a bodově ohodnocených kritérií.

Technologie COVID19

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce tímto programem podpořit výrobu zdravotnických prostředků a vývoj nasazení nových technologií na boj proti koronavirové nákaze.

Co je program Technologie COVID19

Tento dotační program má podporovat projekty, které mají přímou souvislosti s bojem proti dalšímu šíření koronaviru. Podpora je určena na pořízení strojů pro výrobu zdravotnických prostředků.

Co lze v rámci programu získat

V rámci programu Technologie COVID19 můžete žádat o podporu od 250 tis. Kč až do výše 20 mil. Kč a uplatnit výdaje zpětně již od 1. února 2020. Výše podpory dosáhne maximálně 45 % způsobilých nákladů pro malé podniky a 35 % způsobilých nákladů pro střední podniky. Tuto podporu lze využít na pořízení nových technologických zařízení a vybavení a podporu výroby zdravotnických výrobků nebo jiné činnosti bezprostředně související s přímým bojem proti COVID-19.

Kdo může v rámci tohoto programu čerpat

Tento program je určen pro mimopražské malé a střední podniky.

Kolik lze v rámci programu čerpat

Pro program je vyčleněno 300 mil. Kč, na jeden projekt lze pak čerpat od 250 tis. Kč až 20 mil. Kč.

Jaké jsou podmínky programu

 • Projekt je realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha. 
 • Výdaje projektu musí být vynaložené na podporu diverzifikace výroby na pomoc s bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření nebo v téže souvislosti na nákup nových technologií, zařízení a SW s přímou souvislostí
 • Projekt musí být zaměřen na podporu výroby zdravotnických výrobků, nebo jinak souviset s bojem proti COVID-19, případně musí řešit následky dopadu pandemie.
 • Žadatel má povinnost uveřejnit v Obchodním rejstříku Účetní závěrku či doložit návrh na zápis do Obchodního rejstříku. Tato povinnost se netýká projektů s požadovanou dotací pod 2,5 mil. Kč včetně.

Jak žádat o podporu

O podporu bude možné žádat prostřednictvím formuláře zveřejněném na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Výzva byla vyhlášena 15. dubna 2020 a o dotaci lze žádat od 4. května 2020.

Inovační vouchery COVID

Cílem programu inovačních voucherů COVID je zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit podniků v boji proti COVID19. Program se tak zaměřuje především na projekty, jejichž záměr je určen pro boj či prevenci proti COVID19.

Co jsou Inovační vouchery COVID

Inovační vouchery COVID nabízí podporu podnikům, které pomáhají v boji proti koronaviru. Dotaci lze využít na:

 • měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku;
 • výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení;
 • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému;
 • optimalizaci procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Co lze v rámci programu získat

Finanční dotaci ve výši 50 – 85 % způsobilých výdajů.

Kdo může v rámci tohoto programu čerpat

Tento program je určen pro malé a střední podniky.

Kolik lze v rámci programu čerpat

V rámci programu lze získat od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory dosáhne 50 – 85 % způsobilých výdajů.

Jaké jsou podmínky programu

Projekt, na který se dotační projekt vztahuje musí být uskutečněn mimo NUTS 2 Praha.

Jak žádat o podporu

O podporu lze od 17. dubna 2020 žádat u Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný prostřednictvím internetové aplikace IS KP14+. V rámci žádosti je nutné vyplnit základní identifikační údaje žadatele a v rámci příloh také popis projektu, a to včetně plánovaného rozpočtu. Administraci poskytování a vyhodnocování dotací zajišťuje Agentura pro podnikání a inovace, na jejichž webových stránkách lze naleznout i vzorové soubory a podrobné podmínky dotace. O podporu lze žádat až do konce roku 2020.

 

Zdroj: ČTK, ČMZRB, investicniweb.cz, MZV, MPSV, MPO, EGAP, Česká televize, MKCR