IFRS:

IFR Bulletin 2019/01

07.04.2019

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

První číslo IFR bulletinu v roce 2019 (č. 2019/01) se zabývá vzájemnou interakcí mezi standardem IFRS 3 Podnikové kombinace a nově účinnými standardy:

  • IFRS 9 Finanční nástroje,
  • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky,
  • IFRS 16 Leasingy.

Každý z těchto nově účinných standardů poměrně komplexním způsobem reguluje oblast finančního výkaznictví, která se dotýká snad každé účetní jednotky vykazující v souladu s IFRS.

Bulletin 2019/01 upozorňuje na případy, kdy obecný požadavek standardu IFRS 3 na ocenění pořízených čistých aktiv v reálné hodnotě k datu akvizice modifikuje standardní regulaci tří výše uvedených nově účinných standardů a upozorňuje na možné obtíže, ke kterým v důsledku toho může zcela běžně docházet při konsolidačních procedurách.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins