• Představení a práce s Power BI

Představení a práce s Power BI

Datum: 23.02.2020
Čas: 09:00 - 11:00

  

  • Shrnutí

Cílem semináře je seznámení účastníků semináře se základními funkcionalitami nástroje Power BI, který umožňuje dynamickou vizualizaci dat. Tento nástroj je tak vhodné používat v souvislosti s různými datovými analýzami, v rámci controllingu nebo v souvislosti s tzv. continuous auditing. Účastníci budou po absolvování umět připravit základní vizualizaci z více dat z více různých zdrojů (např. xls tabulka nebo databáze, cloudové uložiště, SQL server atd.). 

Určeno pro: Interní auditory, pracovníky controllingu, vedoucí zaměstnance v organizacích veřejné správy i soukromého sektoru a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Úroveň: Pro všechny úrovně.

 

Obsah:

  • Představení nástroje Power BI (Microsoft).
  • Využitelné zdroje dat pro reporty a vizualizace.
  • Možnosti propojení různých zdrojů dat.
  • Práce s propojenými daty a jejich úprava.
  • Vytvoření základních vizuálů na základě ukázkových dat.
  • Tvorba jednoduchých příkazů nad daty.
  • Ukázka plného řešení reportingu.

 

Pŕednášející: Ing. Jakub Matějů, Junior audit manager

 

Registrace a více inforemací zde