Řízení rizik

Datum: 08.06.2021
Čas: 09:00 - 12:00

  

 • Shrnutí

Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů jsme pro vás připravili webinář na téma Řízení rizik.

Účastníci se seznámí s principy řízení rizik a osvojí si dovednosti pro přípravu a vyhodnocení analýzy rizik

Určeno pro Vedoucí pracovníky, risk manažery, interní auditory, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

Úroveň: Pro všechny úrovně.

 

Obsah:

 • Governance, řízení rizik a vnitřní kontrola.
 • Řízení rizik – dobrá praxe i zákonná povinnost.
 • Pojem „riziko“.
 • Riziková kapacita, risk apetit, riziková tolerance.
 • Inherentní a reziduální riziko.
 • Odpovědnost za řízení rizik v organizaci, tři linie obrany.
 • Interní audit a řízení rizik.
 • Rámce pro řízení rizik.
 • Cíle a strategie.
 • Identifikace a posouzení rizik.
 • Reakce na rizika.
 • Řídicí kontrola podle zákona o finanční kontrole.
 • Diskuse

 

Přednášející: Mgr. Stanislav Klika, Director - Risk Advisory Services

 

Více informací a registrace zde.