Hana Patočková, Partner

Hana v současné době působí v plzeňské kanceláři.  Má více než 20 let zkušeností v oblasti auditu a daňového poradenství. Specializuje se na daň z příjmu a účetní metodiku. Pravidelně vede a koordinuje auditní zakázky lokálních i zahraničních firem. Má také rozsáhlé zkušenosti se zpracováním účetních závěrek podle zahraničních předpisů a reportingem mateřským společnostem v zahraničí podle IAS/IFRS.

Je Certifikovanou auditorkou (KA ČR) a Certifikovanou daňovou poradkyní (KDP ČR). Hana mluví česky, německy a anglicky.