Právní ujednání

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze společností BDO jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze společností BDO obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.
Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. BDO nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. BDO vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

 

Předsmluvní jednání

Společnosti skupiny BDO působící v České republice vylučují použití ust. § 1757 zák. č.: 89/2012 Sb., a není-li výslovně uvedeno jinak, je vyloučeno i použití ust. § 1732 zák. č.: 89/2012 Sb. E-maily, informační letáky a další dokumenty zasílané ze společnosti BDO mají pouze informativní charakter a nejsou myšleny jako závazný návrh na uzavření smlouvy či podání nabídky; slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran.

 

Upozornění

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách. Jejich účelem je poskytnout o jisté skutečnosti či skutečnostech obecné informace. Nejsou vyčerpávajícím popisem těchto skutečností, na jejich základě nevznikají žádné obchodní vztahy nebo vztahy týkající se odborných služeb. Informace a odkazy zde poskytnuté nemohou sloužit jako podklady pro účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. Účelem prezentovaného materiálu je podat obecné informace; bez další odborné pomoci, která zohlední vaše individuální potřeby, na něj nelze spoléhat při vašem jednání. Tento dokument a informace v něm obsažené používáte na vlastní riziko. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.

 

Společnosti skupiny BDO působící v České republice jsou zřízeny v souladu s českými právními předpisy, jsou členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve Velké Britanii) a jsou součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

BDO je obchodní značka sítě BDO a každé členské firmy.