• Global Risk Landscape 2018
Publikace:

Global Risk Landscape 2018

24.05.2018

Original content provided by BDO United Kingdom

Společnosti schopné rychlého vývoje a inovací mají největší šance rychle reagovat na vznikající rizika. Přes 500 odborníků na rizika z celého světa se právě tomu věnuje v publikaci Global Risk Landscape 2018, kterou můžete získaz níže.

Zjistěte, proč společnosti, které reagují na rizika a příležitosti nejrychlejší a nejúčinnější prostřednictvím agility a inovací, budou prosperovat a jak vedoucí světoví odborníci v oblasti rizik plánují překonat rizika, kterým čelí.

Stáhnout podklady k Global Risk Landscape 2018

Předchozí vydání Global Risk Landscapes

 

 

Regionální rizika a White papers

Přehled rizik dle oblasti

 

Lidská a regulační rizika převládají

Tři čtvrtiny business leaderů v Americe uvádějí regulační rizika a rizika lidského faktoru na první místo v seznamu rizik, která ohrožují jejich podnikání. Více než polovina business leaderů (52%) se však domnívá, že jejich podnikání je dostatečně chráněno.

Stáhnout Americas Risk White Paper

Nadchází bouře rizik?

Firmy v Asii a Tichomoří dnes čelí složitému souboru vzájemně provázaných rizik. Business leadeři musí vážit rušivé faktory, jako je změna chování zákazníků, nová regulace a rychlost technologických změn.

Stáhnout APAC Risk White Paper

Geopolitická rizika ohrožují obchodní výkonnost

Téměř jeden z pěti (19%) vedoucích pracovníků EMEA v našem průzkumu vidí riziko narušení obchodního modelu bez zavedení budoucí strategie. Přestože evropští manažeři mají větší jistotu v tom, že jsou schopni narušení přestát - pouze 10% se považuje za vysoce ohrožené - tyto hodnoty se pro podniky na Středním východě (36%) a Africe (44%) výrazně zvýší.

Stáhnout EMEA White Paper