IFRS:

IFR Bulletin 2018/03

01.08.2018

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Aktuální vydání IFR bulletinu (č. 2018/03) shrnuje závěry Výboru pro interpretace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) nad náměty, které se rozhodl nezařadit do své agendy. Tento IFR Bulletin zahrnuje výstupy z jednání Výboru IFRIC konaném v červnu 2018. Přestože tyto závěry Výboru IFRIC nepředstavují závazné postupy pro účetní výkaznictví dle IFRS, jsou odbornou veřejností přijímány jako důležitý informací zdroj pro výklad dotčených standardů.

Tématy červnového zasedání Výboru IFRIC byly aplikace některých ustanovení standardů IAS 7 Výkaz peněžních toků a IAS 23 Výpůjční náklady. V rámci standardu IAS 7 se Výbor zabýval otázkou klasifikace krátkodobých finančních nástrojů jako součást peněžních ekvivalentů. V rámci standardu IAS 23 Výbor řešil správnou aplikaci kapitalizační míry a otázku zahájení, resp. ukončení kapitalizace výpůjčních nákladů u stavebních pozemků.

Pokud by pro Vás takto zpracované informace nebyly zcela dostačující, neváhejte se obrátit na nejbližší pobočku BDO Audit.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global:

https://www.bdo.global/en-gb/services/audit-assurance/ifrs/ifr-bulletins