IFRS:

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

13.01.2017

Dne 28. května 2014 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. IFRS 15 stanovuje jednotný a ucelený rámec pro účtování výnosů a, pro mnoho subjektů, se změní načasování a způsob účtování výnosů. V některých oblastech budou změny velmi významné a budou vyžadovat pečlivé plánování.

Nová publikace IFRS in Practice obsahuje příklady aplikace standardu IFRS 15 a srovnání se stávající úpravou podle IFRS a US GAAP.