Tax News:

Poslanci neschválili novelu daňového řádu

23.04.2020

Vít Křivánek, Partner, Head of Tax Litigation |

Ve středu 22. 4. 2020 ráno Poslanecká sněmovna projednávala, nicméně však potřebnou většinou neschválila, novelu daňového řádu. Návrh novely daňového řádu už dříve prošel senátem, který navrhnul jeho změny. Poslanci neschválili ani tyto senátní změny, ani původní vládou navrhované znění. Prozatím tak tento návrh zákona padá.

Novela přinášela hned několik výrazných změn (pozitivních i negativních) – měla umožnit vracení nesporné části nadměrného odpočtu, měla prodloužit lhůtu pro vrácení DPH (ze 30 na 45 dní), měla změnit lhůty pro podání daňového přiznání (prodloužit např. v případě elektronického podání), měnila dosavadní sankční systém (sjednotila např. výši jednotlivých úroků) nebo měla umožnit vznik portálu MOJE daně pro on-line komunikaci se správcem daně.

Pro návrh zákona hlasovalo 98 poslanců, přičemž pro schválení bylo potřeba 101 hlasů. S ohledem na tento malý rozdíl, a taky podle reakcí různých politiků napříč politickým spektrem, není nyní zcela zřejmé, zda šlo o omyl, nebo se tímto poslanci pokusili úmyslně zabránit přijetí změn.

Pakliže šlo o kolaps koaličního hlasování, lze předpokládat, že se text novely objeví v Poslanecké sněmovně brzy znovu. Pokud ne, pak se změn dočkáme zřejmě v řádech měsíců, možná s dalším daňovým balíčkem k 1. 1. 2021.

Chtěl bych upozornit na to, že i když novela daňového řádu, včetně pravidel pro vracení nesporné části nadměrného odpočtu formou záloh, schválena nebyla, tak povinnost správce daně vracet tu část nadměrného odpočtu, kterou nepovažuje za spornou (nemá k ní v daným okamžik pochybnosti), dovodil Ústavní soud ČR. To znamená, že i bez změny v zákoně, můžou firmy požadovat u správce daně, aby neprověřovanou (nezpochybněnou) část nadměrných odpočtů bez zbytečných odkladů vracel. Bude zřejmě nutné být v tomto směru aktivní. Předpokládám, že správci daně sami dobrovolně vracet nespornou část nadměrného odpočtu nebudou.