Článek:

International Business Compass

31.05.2017

Original content provided by BDO Estonia

Publikace BDO International Business Compass zkoumá "přitažlivost" zemí podle tří faktorů: ekonomických, politicko-právních a sociokulturních podmínek. Přitažlivost země je spojena s její úrovní rozvoje, přičemž rozvoj je chápán jako kombinace ekonomických, politicko-právních a sociálních faktorů. Na jedné straně je přitažlivost konkrétní země s ohledem na potenciální investiční rozhodnutí v popředí, což jasně vyjadřuje ekonomickou perspektivu, na druhé straně je ale jasné, že samotné ekonomické faktory odráží situaci v dané zemi jen omezeně, neboť politické, právní, sociální a kulturní aspekty také hrají roli a nakonec mají vliv na to, jak atraktivní země je jako investiční místo.

Tyto tři rozměry navzájem korelují, a proto nejsou statisticky zcela nezávislé.  Ze statistického hlediska je přitažlivost země úrovní proměnné v důsledku interakce řady faktorů. Vybrané ukazatele mohou mít pozitivní i negativní vliv na celkovou strukturu, tj. zvýšit nebo snížit přitažlivost. Výběr ukazatelů je založen na tom, zda mají logicky vysvětlitelný a pokud možno již prokázaný vliv na konstrukci atraktivity. Druhý krok agreguje specifické faktory ve dvou podindexech. Cílem je sdružovat informace prostřednictvím ukazatelů, které mají vliv na přitažlivost určité země jako potenciálního trhu nebo místa produkce.


Podrobnější informace nalezenete v publikaci, kterou si můžete stáhnout níže, anebo na stránce BDO International Business Compass.