Konference: Aktuální trendy v odškodňování újmy

Datum: 08.10.2021
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Curieových 901/7
Praha 1  116 40
Zobrazit mapu

  • Shrnutí

Česká asociace právniček, z.s. pro Vás ve spolupráci s BDO připravila již VI. ročník konference pořádané na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy – VI.“, která se bude konat 8. října 2021 od 9:00 do 15:00 hod.

 

Svou účast potvrdili:

  • Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který je autorem četných publikací z oboru zdravotnického práva v ČR a v zahraničí a je uznávaným expertem na zdravotnické právo. Vysokoškolský učitel, od roku 2003 činný na Univerzitě Karlově a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Odborně se zaměřuje především na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči, organizací zdravotnických zařízení a práva pojištěnců. V rámci své přednášky nás seznámí s tématikou náhrady škody a újmy vzniklé v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaných v souvislosti s pandemií Covid-19.
  • Ing. Lukáš Křístek, MBA. Působí jako znalec pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa národního majetku ve společnosti BDO ZNALEX, s. r. o. a seznámí nás s novinkami a jejich vlivem na advokáty zavedenými novým zákonem č. 254/2019 Sb., zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který s účinností od 1.1.2021 nahradil zákon č. 36/1967 Sb.
  • Petra Polišenská, která od roku 2005 působí na Nejvyšším soudu, nejprve jako asistenta na občanskoprávním a obchodním kolegiu Nejvyššího soudu, poté jako asistentka místopředsedy Nejvyššího soudu a od roku 2011 jako vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR, přičemž se ve své práci zaměřuje na práci s civilní i trestní judikaturou, a to nejen Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu a dalších soudů nižších stupňů soudní soustavy České republiky. Judikaturou se zabývá i ve svojí autorské činnosti, a to ve spolupráci s největšími odbornými právními nakladatelstvími v České republice. Zpracovává přehledy judikatury z civilního i trestního práva, podílela se na výběru judikatury v rámci komentářů např. k občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu, autorskému zákoníku apod., byla součástí autorského kolektivu v publikacích určených pro studenty právnických fakult atd. Její příspěvek bude mít název „Poskytování zdravotních služeb lege artis“ a bude se věnovat aktuální rozhodovací praxi v této problematice.
  • Klára Dvořáková je přední odbornicí na cestovní právo. Přednáší cestovní právo na právnické fakultě v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě, pravidelně publikuje články a radí v právních otázkách týkajících se odpovědnosti, cestování a regulace cestovního ruchu. V roce 2020 přispěla do EU Collective Commentary about the New Package Travel Directive. Je autorkou zákona „Lex Voucher“. V rámci své přednášky vystoupí s příspěvkem, týkajícím se ochrany spotřebitelů a jejich nároků vůči cestovním kancelářím.

 

Časový harmonogram bude následující:

8,30 – 9,00                  presence

9,00                            zahájení konference

9,00 – 9,45                  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který je odborníkem v oblasti zdravotnického práva a vystoupí s příspěvkem na téma „Problematika náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými během pandemie“.

9,45 – 10,00               přestávka

10,00 – 10,45              JUDr. Ing. Lukáš Křístek, znalec pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady a správa soudního majetku, jehož příspěvek ponese název „Co nám přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících účinná od ledna 2021?

10,45 – 11,00              přestávka

11,00 – 11,45              JUDr. Petra Polišenská, vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury České republiky na Nejvyšším soudu ČR, která nás seznámí s příspěvkem na téma „Poskytování zdravotních služeb lege artis“.

11,45 – 12,00              diskuse

12,00 – 13,00              přestávka

13,00 – 13,45              JUDr. Klára Dvořáková, advokátka a odbornice na cestovní právo, která nás seznámí se svým příspěvkem na téma: „Náhrada škody na zdraví zákazníkovi cestovní kanceláře ve světle rozhodnutí ESD ve věci Kuoni Travel“.

13,45 – 14,00              přestávka

14,00 – 15,00              závěrečná diskuse

15,00                          ukončení konference

 

Registrace a více informací zde.