arrow_upward
Zenon Folwarczny

Zenon Folwarczny

Partner, Head of Tax

Daňové poradenství pro právnické osoby | Podpora podnikání - výzkum a vývoj, investiční pobídky, dotace | Poradenství v oblasti nemovitostí | Mezinárodní zdanění a daňové struktury | Transferové (převodní) ceny | Daňové poradenství pro fyzické osoby a vlastníky firem | Vysílání pracovníků | Nepřímé daně (DPH, clo a spotřební daně) | Zastupování, správa daní, daňové spory

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Zenon působí v daňovém poradenství již více než 20 let. Specializuje se na poradenství českým i mezinárodním firmám, restrukturalizace podniků, pomoc podnikatelům se změnou obchodních modelů, daňový odpočet na výzkum a vývoj apod. Dlouhodobě se zabývá rodinnými firmami, zejména pak strategickými otázkami jako je nástupnictví, majetkové plánování a nástroje pro řízení rodiny a majetku (rodinná rada, ústava atd.). Před nástupem do BDO pracoval v PwC, kde byl zodpovědný za služby pro privátní klientelu.

Zenon vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě a postgraduální program v mezinárodním daňovém právu (LL.M.) na Vídeňské ekonomické univerzitě, je držitelem diplomu z mezinárodního účetního výkaznictví (DipIFR). Je členem Komory daňových poradců ČR, Sekce daně z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel. Hovoří plynně česky, polsky a anglicky.