Zenon Folwarczny, Partner, Head of Tax

Zenon působí v daňovém poradenství již více než 20 let. Specializuje se na poradenství českým i mezinárodním firmám, restrukturalizace podniků, pomoc podnikatelům se změnou obchodních modelů, daňový odpočet na výzkum a vývoj apod. Dlouhodobě se zabývá rodinnými firmami, zejména pak strategickými otázkami jako je nástupnictví, majetkové plánování a nástroje pro řízení rodiny a majetku (rodinná rada, ústava atd.). Před nástupem do BDO pracoval v PwC, kde byl zodpovědný za služby pro privátní klientelu.

Zenon vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě a postgraduální program v mezinárodním daňovém právu (LL.M.) na Vídeňské ekonomické univerzitě, je držitelem diplomu z mezinárodního účetního výkaznictví (DipIFR). Je členem Komory daňových poradců ČR, Sekce daně z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel. Hovoří plynně česky, polsky a anglicky.