This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Due diligence

Due diligence

Jedná se o službu pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl prověřit kupovanou společnost z finančního, potažmo daňového a právního pohledu. Cílem due diligence je dobře poznat a zmapovat kupovanou společnost a tyto poznatky promítnout do kupní ceny (valuačního modelu) nebo textu kupní smlouvy.

V naší zprávě o due diligence tak kromě hlavních zjištění nachází klienti i doporučení a další návrhy kroků, které mohou učinit pro úspěšnou realizaci transakce. Struktura zprávy a naše postupy však vždy závisí na konkrétním zadání klienta, na povaze celé transakce a odvětví, ve kterém cílová společnost působí.

Námi vypracované due diligence se často zaměřuje mj. na tyto oblasti:

  • Identifikace rizik, případně příležitostí pro kupujícího v kontextu transakce
  • Normalizovaná ziskovost (např. „upravená EBITDA“)
  • Tržby, marže, ziskovost a hlavní „business drivers“
  • Hodnota čistého dluhu po zohlednění případných rizik
  • Analýza pracovního kapitálu vč. jeho průměrné výše
  • Analýza dalších rozvahových položek a cash flow
  • Kapitálové výdaje
  • Spřízněné osoby
  • Analýza business plánu

Naše zjištění s klientem průběžně komunikujeme a poskytujeme profesionální tým se zkušenostmi v daném oboru po celou dobu due diligence. Díky provedené prověrce tak naši klienti získají reálný obraz o cílové společnosti, často však i uspoří významné prostředky na kupní ceně nebo se v některých případech vyhnou neúspěšné transakci.

Mezi naše typické klienty patří jak strategičtí investoři, tak Private Equity fondy s působností nejen v CEE.